Tillsatta tjänster 

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Biträdande enhetschef

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Jenny Zimmerman som biträdande enhetschef vid Vattenenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 3 december 2014.

Kontakta oss

Agneta Asp
Personalhandläggare
Administrativa enheten
Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253405