Tillsatta tjänster

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Moa Walldén, Caroline Westerlund och Karin Åkerstedt som naturvårdshandläggare vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 16 september 2016.

Vattenhandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Johan Ahlgren som vattenhandläggare vid Vattenenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 16 september 2016.

Vilthandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Magnus Hansson som vilthandläggare vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 14 september 2016.

Vaktmästare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Jafer Kidane Gedamu som vaktmästare vid Eldrimner.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 1 september 2016.