Tillsatta tjänster 

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Lokalvårdare

Länsstyrelsen har beslutat att tidsbegränsat anställa Sandra Ericsson som lokalvårdare vid Eldrimner. 

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 20 maj 2015.

Redovisningsekonom

Länsstyrelsen har beslutat att tillsvidareanställa Gunnel Hedlund som redovisningsekonom vid Administrativa enheten. 

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 19 maj 2015.

Biträdande enhetschef

Länsstyrelsen har beslutat att tillsätta Urban Westbye som biträdande enhetschef 50 % vid Miljöskyddsenheten. 

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 13 maj 2015.

Kontakta oss

Agneta Asp
Personalhandläggare
Administrativa enheten
Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253405