Tillsatta tjänster 

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Projektledare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Annica Ideström som projektledare vid Naturvårdsenheten för översyn av ledsystemen i fjällområdet Vålådalen-Sylarna-Helags-Lunndörrsfjällen. 

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 26 april 2016.

Projektekonom

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Daniel Westerlund som projektekonom vid Naturvårdsenheten.  

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 21 april 2016.

Två naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Anette Asp och Cecilia Odelberg som naturvårdshandläggare vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 20 april 2016.

Programchef

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Annica Westerlund som programchef för Interreg vid Näringslivsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 14 april 2016.

Projektledare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Else-Marie Norin som projektledare, projekt Räddning Och Samverkan i Gränsland (ROSIG) vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 12 april 2016.

Kontakta oss

Agneta Asp
HR-specialist
Administrativa enheten
Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253405