Tillsatta tjänster

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Projektledare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Eva Jonsson som projektledare vid Landsbygdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 2 februari 2018.