Tillsatta tjänster 

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Avbrytande av anställningsförfarande

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att avbryta anställningsförfarandet rörande vikariatsanställning som GIS-samordnare vid Samhällsenheten, dnr 112-4979-2015. 

Länsstyrelsens beslut om att avbryta ett anställningsförfarande får inte överklagas (21 § AF).

Kontakta oss

Agneta Asp
HR-Specialist
Administrativa enheten
Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253405