Tillsatta tjänster

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Naturvårdshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Cecilia Odelberg som naturvårdshandläggare, vikariat, vid Naturvårdsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 10 november 2016.

Redovisningsekonom

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Daniel Westerlund som redovisningsekonom vid Administrativa enheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla
den 8 november 2016.

Handläggare

Länsstyrelsen har beslutat att tidsbegränsat anställa Johan Olsson som handläggare vid Näringslivsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 31 oktober 2016.