Tillsatta tjänster 

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Upphandlare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Susanne Nilsson som upphandlare vid Administrativa enheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 10 november 2015.

Samordnare diarium/arkiv

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Bengt Ågevall som samordnare diarium/arkiv vid Administrativa enheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 5 november 2015.

Jurist

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Cecilia Skoog som jurist vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 26 oktober 2015.

Förvaltningshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Barbro Nyberg som förvaltningshandläggare vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 26 oktober 2015.

Kontakta oss

Agneta Asp
HR-specialist
Administrativa enheten
Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253405