Tillsatta tjänster 

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Handläggare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Per Jonsson som handläggare, energi och klimat, vid Samhällsenheten. Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 14 oktober 2014.

Antikvarie

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Linnea Skog som antikvarie vid Samhällsenheten. Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 7 oktober 2014. 

Kontakta oss

Agneta Asp
Personalhandläggare
Administrativa enheten
Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253405