Tillsatta tjänster 

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Samhällsplanerare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Solveig Heikki som samhällsplanerare vid Samhällsenheten. Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 10 april 2014. 

Kontakta oss

Agneta Asp
Administrativa enheten
Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253405