Tillsatta tjänster 

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Samordnare ANDT

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Therese Räftegård Färggren som samordnare ANDT vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 30 juni 2015.

Kontakta oss

Agneta Asp
HR-Specialist
Administrativa enheten
Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253405