Tillsatta tjänster 

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Byggnadsantikvarie

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Paulina de Vries som byggnadsantikvarie vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 28 januari 2016.

Kontakta oss

Agneta Asp
HR-specialist
Administrativa enheten
Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Asp snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253405