Tillsatta tjänster

Här publicerar vi de som fått tjänst hos oss.

Upphandlare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Urban Svensson som upphandlare vid Administrativa enheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 12 oktober 2016.

Byggnadsantikvarie

Länsstyrelsen har beslutat att tidsbegränsat anställa Svante Freij som byggnadsantikvarie vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 3 oktober 2016.

Integrationssamordnare

Länsstyrelsen har beslutat att anställa Jenny Edlund som integrationssamordnare vid Samhällsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 30 september 2016.

Miljöskyddshandläggare

Länsstyrelsen har beslutat att tidsbegränsat anställa Mariela Lindström som miljöskyddshandläggare vid Miljöskyddsenheten.

Beslut om detta har anslagits på Länsstyrelsens anslagstavla den 28 september 2016.