Författningar 

Länsstyrelsen ger ut länets författningssamling som innehåller både föreskrifter som vi har beslutat om och vissa föreskrifter som kommunerna och dåvarande Vägverket har utfärdat.

Författningar är rättsregler som räknas som föreskrifter, vilket innebär att de inte riktar sig till någon bestämd person utan till allmänheten. Lokala föreskrifter är bland annat beslut om vattenskydd, naturreservat, sjötrafik och älgjakt.

Trafikföreskrifter publiceras i RDT (Rikstäckande databas för trafikföreskrifter).

Författningen kungörs för att den ska bli känd för allmänheten. Den får då ett löpnummer, och vi skickar kopior till bland annat kommunerna i länet och till kommunbiblioteken.

Jämtlands läns författningssamling

Författningssamlingen består till största delen av lokala trafikföreskrifter, men även kungörelser om skydd av naturreservat, vattenskyddsområden och kulturreservat.

Kontakta oss

Johan Ander
Jurist
Samhällsenheten
johan punkt franvaro punkt ander snabela lansstyrelsen punkt se¤johan punkt franvaro punkt ander snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253316
Nils Gudmundson
Jurist
Samhällsenheten
nils punkt tjledig punkt gudmundson snabela lansstyrelsen punkt se¤nils punkt tjledig punkt gudmundson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253426
Barbro Nyberg
Förvaltningshandläggare
Samhällsenheten
Barbro punkt Nyberg snabela lansstyrelsen punkt se¤Barbro punkt Nyberg snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253390