Om Länsstyrelsen 

Skylt med texten Länsstyrelsen Jämtlands län på svenska och sydsamiska.
Foto: Länsstyrelsen Jämtlands län / Ola Ljungqvist.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Som regeringens förlängda arm på regional nivå har Länsstyrelsen en mängd uppgifter. Länsstyrelsen ska samordna flera sektorers verksamheter i länet och deltar därför i det mesta av samhällsplanering och regional utveckling. Den stora bredden i verksamheten ger Länsstyrelsen en unik ställning bland statliga myndigheter.

Länsstyrelsen har sedan 16oo-talet haft en framträdande roll i statsförvaltningen. Länsstyrelsen Jämtlands län tillkom i och med att länet bildades år 1810. I dag är Länsstyrelsen en modern myndighet med kvalificerad personal och kompetens inom en rad områden.

Tre uppdrag

Förenklat kan man säga att Länsstyrelsens uppdrag består av tre uppdrag:

1. Att utveckla länet.

2. Att verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet.

3. Att vara förvaltningsmyndighet

Ledningen

Länsstyrelsens ledning består av landshövding Jöran Hägglund, länsråd Susanna Löfgren samt biträdande länsråd Bengt-Åke Strömquist. 

Insynsråd

Landshövdingen har till sitt stöd ett insynsråd som är tillsatt av regeringen.

  • Ann-Sofie Andersson, kommunalråd
  • Arne Hafstad, företagare 
  • Stephen Jerand, länspolismästare
  • Jeanette Kråik, företagare  
  • Marie Nordén, riksdagsledamot
  • Saila Quicklund, riksdagsledamot
  • Håkan Wiklund, professor
  • Per Åsling, riksdagsledamot

Förordnandena gäller från och med den 1 januari 2013 till och med den 29 februari 2016.

Kontakta oss

Länsstyrelsen Jämtlands län
jamtland snabela lansstyrelsen punkt se¤jamtland snabela lansstyrelsen punkt se
010-225 30 00

Öppettider

Växel

Måndag – Fredag
8.00-16.30 

Reception

Måndag – Fredag
9.00–15.00

Lunchstängt
12.00–13.00

Öppettider i påsk

Skärtorsdag
9.00-12.00

Långfredag
Stängt

Annandag påsk
Stängt