Om Länsstyrelsen

Skylt med texten Länsstyrelsen Jämtlands län på svenska och sydsamiska.

Länsstyrelsen är en statlig myndighet som finns nära människorna i varje län. Vi är en viktig länk mellan människor och kommuner å ena sidan och regering, riksdag och centrala myndigheter å den andra. Landshövdingen är chef för länsstyrelsen och har i uppdrag att följa utvecklingen och informera regeringen om länets behov.

Som regeringens förlängda arm på regional nivå har Länsstyrelsen en mängd uppgifter. Länsstyrelsen ska samordna flera sektorers verksamheter i länet och deltar därför i det mesta av samhällsplanering och regional utveckling. Den stora bredden i verksamheten ger Länsstyrelsen en unik ställning bland statliga myndigheter.

Länsstyrelsen har sedan 16oo-talet haft en framträdande roll i statsförvaltningen. Länsstyrelsen Jämtlands län tillkom i och med att länet bildades år 1810. I dag är Länsstyrelsen en modern myndighet med kvalificerad personal och kompetens inom en rad områden.

Tre uppdrag

Förenklat kan man säga att Länsstyrelsens uppdrag består av tre uppdrag:

1. Att utveckla länet.

2. Att verka för att de nationella politiska målen får genomslag i länet.

3. Att vara förvaltningsmyndighet

Ledningen

Länsstyrelsens ledning består av landshövding Jöran Hägglund, länsråd Susanna Löfgren samt biträdande länsråd Bengt-Åke Strömquist. 

Insynsråd

Landshövdingen har till sitt stöd ett insynsråd som är tillsatt av regeringen.

  • AnnSofie Andersson, kommunalråd
  • Stephen Jerand, polisområdeschef 
  • Jeanette Kråik, företagare
  • Katarina Nyberg-Finn, regionchef 
  • Mats Svensson, turistföretagare
  • Anna-Caren Sätherberg, riksdagsledamot
  • Mats Tinnsten, prorektor
  • Per Åsling, riksdagsledamot

Förordnandena gäller från och med den 1 mars 2016 till och med den 28 februari 2019.

Öppettider

Växel

Måndag – Fredag
8.00-16.30 

Reception

Måndag – Fredag
9.00–15.00

Lunchstängt
12.00–13.00