Nyhetsarkiv 

Här hittar du alla våra nyheter och pressmeddelanden.

Din sökning gav 967 träffar
 • Landshövdingen bad samebyarnas ordförande om ursäkt

  Jöran Hägglund.
  2014-12-16 Pressmeddelande:

  – Vi i Länsstyrelsens ledning ser allvarligt på felen vi begått och kritiken vi fått, och har därför på eget initiativ beslutat oss för att be samebyarnas ordförande om ursäkt.

 • Ringbarkning bidrar till ökad biologisk mångfald av arter

  Ringbarkad gran
  2014-12-16 Pressmeddelande:

  Efter att Länsstyrelsen utfört ringbarkning i två naturreservat har insekterna i områdena gynnats. Förutom att flera rödlistade insekter hittats har länet berikats med en ny art.

 • ”Resekurage” ska stoppa sexuell exploatering av barn utomlands

  Resekurage
  2014-12-16

  På uppdrag av regeringen genomför landets länsstyrelser i samarbete med polisen och den ideella organisationen World Childhood Foundation informationskampanjen Resekurage.

 • En tredjedel av miljömålen kan nås till utsatt datum

  Miljömål logotyp
  2014-12-15 Pressmeddelande:

  Måndagen 15 december publicerar Länsstyrelsen Jämtlands län Miljömålsbedömningar 2014. I rapporten framgår att det är möjligt att delvis nå 5 av 15 miljömål fram till 2020.

 • Eva-Märet är länets mest företagsamma människa

  Prisutdelning
  2014-12-12

  Eva-Märet Nordenberg kan nu titulera sig som Länets mest företagsamma människa 2014. Onsdagen den 10 december tog hon emot utmärkelsen på länsresidenset i Östersund.

 • Liten negativ trend för länets klipplevande lavar

  Sånfjället.
  2014-12-11 Pressmeddelande:

  Under sommaren har Fredrik Jonsson och Ulrika Nordin, på uppdrag av Länsstyrelsen, gjort en uppföljning av statusen för hotade klipplevande lavar i länet.

 • Detta gör landshövding Jöran Hägglund vecka 50-51

  Ren på ett fjäll.
  2014-12-08 Pressmeddelande:

  Landshövding Jöran Hägglund kommer bland annat att träffa kommunalråden, delta på ett landshövdingemöte i Stockholm samt närvara på biskopsinvigning i Uppsala.

 • De regionalpolitiska företagsstöden flyttar till Region Jämtland Härjedalen

  Händer som tar en pärm ur ett arkiv.
  2014-12-05 Pressmeddelande:

  Vid regionbildningen som sker i länet den 1 januari 2015 tar Region Jämtland Härjedalen över viss verksamhet och vissa delar av stödhanteringen från Länsstyrelsen Jämtlands län. Det gäller bland annat...

 • Problemen kring kontanthantering ökar

  Kontanthantering.
  2014-12-02

  Utvecklingen mot ett samhälle där användning av kontanter minskar fortsätter att skapa problem. Detta gäller särskilt för personer som är äldre och funktionsnedsatta men även för föreningsaktiva och f...

 • Militär övning runt Länsstyrelsens byggnader i Östersund

  lst
  2014-11-29

  Försvarsmakten genomför under lördagen den 29 november en så kallad tillämpad övning i Östersund. Övningen genomförs mellan klockan 10.00 och 14.00.

 • Länsstyrelsen ändrar rutiner efter kritik från Justitiekanslern

  Renar
  2014-11-28 Pressmeddelande:

  Justitiekanslern, JK, riktar allvarlig kritik mot Länsstyrelsen Jämtlands län med anledning av brister i hanteringen av frågor om jakträtt i samebyn Ruvhten Sijte. Länsstyrelsen beklagar djupt det int...

 • Tillväxtchecken – Tre goda exempel

  Bild på kvinna
  2014-11-25

  Mellan 2011 och 2014 har Länsstyrelsen handlagt Tillväxtchecken – ett investeringsstöd som riktats till kvinnliga företagare. Här kan du läsa hur det gick för tre av dem som mottagit Tillväxtchecken.

 • Detta gör landshövding Jöran Hägglund vecka 48-49

  Publiken på Skidskytte-VM 2008.
  2014-11-21 Pressmeddelande:

  Landshövding Jöran Hägglund kommer bland annat att inviga Jamtlis julmarknad samt ha en mottagning på Residenset med anledning av World Cup i skidskytte.

 • Fjäderfä ska hållas inomhus – information om fågelinfluensa H5N8

  Tupp
  2014-11-18 Pressmeddelande:

  Jordbruksverket har som förebyggande åtgärd beslutat att höja skyddsnivån mot fågelinfluensa H5N8 för fjäderfä i Sverige. Höjningen av skyddsnivån innebär bland annat att fjäderfä ska hållas inomhus.

 • Distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd

  Förälder med barn.
  2014-11-18

  För dig som jobbar med föräldrastöd finns möjlighet till distansutbildning i Förebyggandets konst - Föräldrastöd. Sista anmälningsdag till vårens kurser är den 19 december.

 • Samhällets arbete mot våld i nära relationer stärks

  Man misshandlar kvinna. Observera: arrangerad bild.
  2014-11-17 Pressmeddelande:

  Socialstyrelsen och Länsstyrelserna arrangerar sju regionala konferenser om kommuner och landstings utökade ansvar i arbetet mot våld i nära relationer. På onsdag 19 november invigningstalar landshövd...

 • Informationsmöte om Interreg Sverige-Norge

  Interreg Sverige Norge
  2014-11-17

  Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län bjuder, tillsammans med Sør- och Nord-Trøndelags fylken i Norge, in till ett informationsmöte den 3 december om Interreg Sverige-Norge i Nordens Grö...

 • Länsstyrelsen har bildat tre nya naturreservat

  Långån
  2014-11-17 Pressmeddelande:

  Jämtlands läns skyddade naturområden har utökats med tre nya naturreservat – Hyktaberget, Tjärnslåtten och Långsån.

 • Ny i Sverige – vilken service finns i kommunen?

  Ny i Sverige
  2014-11-17

  Att hitta rätt och användbar information om landets kommuner kan vara svårt för den som är ny i Sverige. Nu har länsstyrelsernas gemensamma portal för samhällsinformation till nyanlända utvecklats. Al...

 • Kommer penicillin att sluta fungera?

  Ett bakterieprov.
  2014-11-14

  Den 18 november är det europeiska antibiotikadagen. I samband med det kommer bland annat länsveterinär Johan Olsson att föreläsa om antibiotika och resistens.

Träffar per nyhetstyp

Kontakta oss

Claes Ahlström
Informationschef
Administrativa enheten
Claes punkt Ahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se¤Claes punkt Ahlstrom snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253203
070-6487862