Snöbrist och dålig framkomlighet på skoterleder i Oviks- och Vålådalsfjällen

Brist på snö i västra Jämtland gör att vissa statliga skoterleder inom regleringsområde Sylarna-Helags-Oviksfjällen ännu inte är framkomliga för snöskotertrafik.

Snöfattig led.

De statliga kryssmarkerade vinterlederna i Jämtlands och Härjedalens fjällområden underhålls normalt från 1 februari till kring 20 april av Länsstyrelsen. Beroende på det dåliga snöläget är flera av de statliga skoterlederna i Oviksfjällen och Vålådalsfjällen oframkomliga eller har mycket dålig framkomlighet till dess det kommer mer snö.  

Lederna Tossåsen–Lunndörrstugorna samt Gräftån–Arådalen är i nuläget oframkomliga på grund av snöbrist. Dålig framkomlighet råder också på sträckan Vålådalen–Vålåstugorna, samt på lederna från Spjätten mot Höglekardalen och Anarisstugan.  

Snötäckt mark ett krav

Så länge det inte är väl snötäckt mark längs de statliga vinterlederna, som är upplåtna för skotertrafik, är snöskoterkörning inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att köra långt på sidan av lederna för att nå snötäckt mark.

Den enskilda har ansvaret

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma allmänheten om att det alltid är den enskilda som har ansvaret att bedöma vilka risker som finns vid körningen och även att känna till de regler om hänsyn med mera som gäller vid snöskoterkörning.

Mer information 

Kontakta ansvarig naturbevakare för mer information om lokala förhållanden. Kontaktuppgifter finns till höger på sidan.

Alf Kjellström, naturbevakare Vålådalsfjällen och Sylarna

Mathias Sundbäck, naturbevakare Vålådalsfjällen och Sylarna

Bert-Ivan Mattsson, naturbevakare Anaris- och Oviksfjällen