Länsstyrelsen har beslutat om årets licensjakt på lodjur

Beslutet innebär att högst 29 lodjur får skjutas i fem olika områden. Jakten får bedrivas från och med 1 mars 2016 till och med 15 april 2016, eller till den tidpunkt då jakten i området avlyses.

Licensjakten genomförs för att balansera stammen inom det förvaltningsintervall som Länsstyrelsens viltförvaltningsdelegation har beslutat.

Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län har beslutat att lodjursstammen i länet ska ha ett förvaltningsmål på 24 föryngringar vilket motsvarar 144 lodjur. Eftersom lodjursstammen i dag ligger betydligt över förvaltningsmålet med 34 föryngringar finns det ett behov av en minskning av länets population av lo.

Jakten koncentreras till fjällområdet och renskötselns åretruntmarker samt till östra Jämtland där renskösel bedrivs vintertid.

– Vi är angelägna om att minska renskötselns problem med lodjuren nu när lodjursstammen ökat, säger Ruona Burman, Länsstyrelsen.

Årets jakt avslutad

Under helgen den 5-6 mars sköts det sista lodjuret i 2016 års jakt i Jämtlands län. Med det är alla 29 lodjur fällda.

Karta över licensjakt på lo 2016.