Genetiskt viktig varg i Strömsundsområdet

Den DNA-analys av urinprov insamlat efter en varg den 26 januari 2016, norr om Strömsund i Jämtlands län, visar att vargen som finns i området härstammar från Tivedenreviret i Örebro län.
Varg springer i snön

Det så kallade Tivedenreviret bildades när Naturvårdsverket flyttade två invandrade finsk/ryska vargar från Norrbotten till södra Sverige.

Den aktuella vargen är mycket viktig för att öka den genetiska variationen i den skandinaviska vargstammen.