Flytt enda återstående åtgärd för genetiskt viktig varg

Flytta vargen själva eller be oss göra det! Det skriver Länsstyrelsen i Jämtland till Naturvårdsverket.
Bakgrunden till skrivelsen är att det uppstått en ohållbar situation för renar och renskötarna och att det enda som nu går att göra är att flytta vargen.

Den aktuella vargen upptäcktes via DNA-analys av urin insamlat vid en spårning i Strömsunds kommun norr om Östersund  i slutet av januari. Analysen visade att det var en hane född i Tiveden-reviret.  

Samma varg hittades igen med hjälp av DNA-analys av spillning som samlades vid en spårning av en varg som varit inne i en renhjord vid Borgvattnet, Ragunda kommun.  

Länsstyrelsen har skickat ut extra personal som spårat och dokumenterat vargens förflyttningar dag för dag. Länsstyrelsen har också gjort försök att mota bort vargen och även bidragit till flytt av renar till ett annat område. Detta har dock inte medfört några förbättringar för samebyarna.   

De samebyar som för närvarande berörs av vargförekomsten har noterat flera jaktförsök av vargen. En konsekvens av detta är både sammanblandning och spridning av väl samlade vinterhjordar över ett stort område förutom rivna och dödade renar.   

Länsstyrelsen har stor förståelse för de omfattande problem som drabbar hela samebyar såväl som enskilda renskötare. Därför har olika insatser och åtgärder diskuterats och analyserats:  

1. Flytt av renarna.

Kommentar: Fungerar inte då det inte finns andra betesområden att tillgå på grund av mycket besvärliga betesförhållanden.  

2. Hägna in renar och utfodra dem.

Kommentar: Det är omöjligt att ordna med stängsel för tusentals renar på tjälad mark. Det är kostsamt och dessutom olämpligt på grund av hälsoskäl för renarna eftersom de får problem med magen, parasitangrepp och andra sjukdomar när de står hägnade och utfordras under en längre period.  

3. Mota bort vargen.

Kommentar: Det är inte meningsfullt då det visat sig att vargen varje gång återkommer till renarna, efter att ha motats iväg.  

4. Ökad bevakning.

Kommentar: Området är skogklätt och kuperat och omöjligt att överblicka. Dessutom är det mörkt halva dygnet och vargen genomför sina jaktförsök och störningar på renar nattetid.  

5. Infångande och flytt av vargen.

Kommentar: Enda rimliga och realistiska lösningen som återstår och Länsstyrelsen Jämtlands län har därför förberett en flytt.  

- Vi har vidtagit alla åtgärder som behövs för att flytta vargen.  Vi har haft överläggningar med andra länsstyrelser och vi har gemensamt diskuterat en lämplig utsättningsplats.

- Det enda som behövs nu är att Naturvårdsverket snabbt fattar beslutet om flytt av vargen så att Sverige kan bekräfta  att vi aktivt arbetar för att förstärka genetiken i den svenska vargstammen, säger Ruona Burman, enhetschef på Länsstyrelsen Jämtlands län.


 Läs hemställan