Tillträdesförbud i Stekenjokk skyddar häckande fåglar

Länsstyrelsen har beslutat att stänga av området kring Stekenjokkvägen mellan 1 och 30 juni 2015. Syftet är att skydda häckande fåglar. Observera att förbudet inte gäller själva vägen, utan området vid sidan av den (det är fortfarande tillåtet att stanna och gå ut på iordningställda rastplatser längs vägen).

Syftet med tillträdes- och landningsförbudet är bland annat att underlätta tillsynen i området.

Regleringen sker för att skydda fåglars häckning i området. Beslutet är baserat på rapporter om omfattande ägg- och boplundring i området som skett under flera år.

Länsstyrelsen kommer att utvärdera hur allmänheten uppfattar fågelskyddet genom en enkätundersökning på Länsstyrelsens hemsida. Enkäten kommer också att utföras utefter Stekenjokkvägen sommaren 2015.