Oframkomliga skoterleder i Vålådalsområdet och Bydalsfjällen

Brist på snö i västra Jämtland gör att vissa statliga skoterleder inom regleringsområde Sylarna-Helags-Oviksfjällen ännu inte är framkomliga för snöskotertrafik.

De statliga kryssmarkerade vinterlederna i Jämtlands och Härjedalens fjällområden underhålls normalt från 1 februari till kring 20 april av Länsstyrelsen. Beroende på den sena vintern är de statliga skoterlederna i Vålådalsområdet och Bydalsfjällen oframkomliga till dess det kommer mer snö. 

Det gäller leder från Vålådalen och Vallbo mot Anarisstugan, Lunndörrsstugorna och Vålåstugorna, samt leder från Höglekardalen/Hosjöbottnarna mot Anarisstugan, Arådalen, Gräftåvallen samt leden Arådalen-Gräftåvallen och Tossåsen-Lunndörrstugorna. Så länge det inte är väl snötäckt mark längs de statliga vinterleder som är upplåtna för skotertrafik är snöskoterkörning inte tillåten. Det är inte heller tillåtet att köra långt på sidan av lederna för att nå snötäckt mark. 

Länsstyrelsen vill också uppmärksamma allmänheten om att det alltid är den enskilda som har ansvaret att bedöma vilka risker som finns vid körningen och även att känna till de regler om hänsyn med mera som gäller vid snöskoterkörning.