Genetiskt viktig varg i länet

En varg från den finskryska populationen har dokumenterats i länet. Det har skett genom urinprov som analyserats från en varg i Härjedalen från den 18 november. Testresultatet visade att det är en finskrysk varghane.

Vargen är enligt Naturvårdsverket en ovanligt viktig varg ur genetisk synpunkt.

För den svenska vargstammens utveckling anser Naturvårdsverket att hannen har samma värde som 500 skandinaviska vargar.  

Länsstyrelsen Jämtlands län kommer att diskutera - tillsammans med samebyarna, Naturvårdsverket och grannlänen – om lämpliga åtgärder för att vargen inte ska fällas på skyddsjakt.  

Eftersom det var ett par veckor sedan urinen från vargen insamlades kommer Länsstyrelsen att intensifiera inventeringen den närmaste tiden.