Varg från Tiveden fälld i skyddsjakt

Den fjolårsvalp från Tiveden som identifierades med hjälp av DNA på gränsen mellan Jämtland och Dalarna har blivit fälld i skyddsjakt. Vargen befann sig i kalvningsland för renskötseln och risken för allvarliga skador var stora.

Situationen var akut och det fanns inte någon annan lämplig lösning. De dräktiga vajorna kunde inte flyttas och försök att skrämma vargen kunde också störa och påverka vajorna negativt. Trots att det inte fanns information om vargens ursprung fattade Naturvårdsverket beslut om skyddsjakt efter att Länsstyrelsen i Jämtlands län tillstyrkt samebyns ansökan om skyddsjakt.

- Det är olyckligt att en genetiskt viktig varg fälldes i skyddsjakten men samtidigt måste vi ta hänsyn till rennäringen. Situationen blev akut då vargen riskerade att göra allvarlig skada i kalvningsland,säger Helena Eriksson enhetschef på Länsstyrelsen i Jämtland.

Vargarna från Tiveden är viktiga för den svenska vargstammen eftersom båda föräldrarna är invandrade vargar och inte inavlade. Vargparet och deras valpar kan bidra till att minska inaveln i vargstammen om de reproducerar sig med den övriga vargstammen.

- Det finns en viss risk att genetiskt viktiga vargar fälls i skyddsjakt. Grundregeln är att göra DNA-analyser innan beslut. Syftet med skyddsjakt är att förhindra allvarlig skada och beroende på hur situationen ser ut, hur allvarlig och akut den är, finns olika mycket tid för att genomföra en DNA-analys. I det här fallet bedömde vi att situationen var så akut att vi inte kunde vänta in en DNA-analys, säger Carl Mikael Strauss, sektionschef på Naturvårdsverket.

Skyddsjakt är ett viktigt verktyg för förvaltningen av vilda djur. När Naturvårdsverket och länsstyrelsen fattar beslut om skyddsjakt gör myndigheterna en samlad bedömning utifrån olika aspekter. I det är fallet vägde risken för allvarlig skada tyngst.

Beslut om skyddsjakt fattas av länsstyrelsen från den 2 juni 2014. Naturvårdsverket har delegerat rätten till länsstyrelserna att fatta beslut om skyddsjakt.

För mer information kontakta:

Carl Mikael Strauss, sektionschef på Naturvårdsverket
Telefon: 010-698 16 51.