Tillträdesförbud i Stekenjokkfjällen under hela juni 2014

Beslutet om tillträdesförbud i Stekenjokkfjällen i Jämtlands län gäller även under sommaren 2014. Tillträdesförbudet gäller under perioden 1–30 juni.
Fjälluggleunge

Länsstyrelsen i Jämtlands län beslutade den 8 maj 2013 om att förlänga tillträdesförbudet inom det interimistiska naturreservatet Stekenjokkfjällen, Strömsunds kommun.

Beträdnads- och landningsförbudet gäller under perioden 1–30 juni även under 2014. Det innebär att det är förbjudet att lämna vägbanan längs Stekenjokkvägen i Jämtlands län under perioden.

Anledningen är att det under en följd av år förekommit en systematisk plundring av fågelbon.

Syftet med tillträdesförbudet är att underlätta tillsynen i området för polis och naturbevakare och på så vis skydda områdets fågelliv från fortsatt faunakriminalitet under fåglarnas häckningsperiod.