Fem vargar märkta och försedda med sändare i Tandsjöreviret

Tisdagen den 11 februari försåg det skandinaviska vargprojektet Skandulv fem vargar i Tandsjöreviret med GPS-sändare. Länsstyrelsen deltog i förarbetet med att spåra djuren innan de sövdes med hjälp av helikopter-team och veterinär.
Bild på varg som sövts för att märkas, undersökas och förses med sändare.

Efter ett samarbete mellan forskare och Länsstyrelsen är det nu klarlagt att det i Tandsjöreviret utanför Lillhärdal för tillfället finns sex vargar.

Det är även bekräftat att det skedde en föryngring i reviret under föregående sommar.  

– Vi vet inte om det är samma föräldrapar som tidigare, eller varför det under den förra vintern bara spårades en revirmarkerande varg och två valpar.

– Vargar integrerar med varandra hela tiden och det är bara en del av det samspelet som vi kan uppfatta under spårningsarbetet på vintern, säger Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.

Länsstyrelsen har inte för egen del initierat märkningen, men kommer att kunna använda en del av den information som forskningsarbetet resulterar i. Det gäller bland annat arbetet med att förutse och förebygga skador på tamdjur.  

– Vi vet inte ännu i vilken utsträckning, men vi har tidigare kunna använda oss av Skandulvs information för att förvarna fäbodbrukarna i området om att vargarna kan komma nära deras boskap, berättar Mikael Wallén, vilthandläggare på Länsstyrelsen.  

Länsstyrelsen har tillsammans med fäbodbrukarna i området påbörjat arbetet med individuella planer för varje gård, som listar åtgärder som kan vara aktuella att vidta för att förebygga skador som varg kan orsaka.

Under de senare åren har det dock inte inträffat några allvarligare incidenter.  

Läs om vargprojektet Skandulv