De regionalpolitiska företagsstöden flyttar till Region Jämtland Härjedalen

Vid regionbildningen som sker i länet den 1 januari 2015 tar Region Jämtland Härjedalen över viss verksamhet och vissa delar av stödhanteringen från Länsstyrelsen Jämtlands län. Det gäller bland annat de regionalpolitiska företagsstöden.

Verksamhet och stöd som flyttas till Region Jämtland Härjedalen:

  • De regionalpolitiska företagsstöden, det vill säga regionalt bidrag till företagsutveckling och regionalt investeringsstöd.
  • Sådd- och innovationsfinansiering.
  • Kanalisationsstöd.
  • Servicebidrag och hemsändningsbidrag inom kommersiell service.

Verksamhet och stöd som stannar kvar på Länsstyrelsen Jämtlands län:

  • Företagsstöd inom Landsbygdsprogrammet till lantbruks- och andra landsbygdsföretag.
  • Projektstöd inom landsbygdsprogrammet inklusive investeringar inom kommersiell service.
  • Projekt- och företagsstöd inom Havs- och Fiskeriprogrammet.
  • Interreg Sverige-Norge 2014-2020.
  • Bygdemedel.

Utöver detta finns även andra stöd med specialinriktning på lantbruk, natur, kultur och miljö som fortsatt hanteras av Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Länsstyrelsens och Regionförbundets logotyper.