Seminarium om barn som bevittnar våld i nära relationer

Barn som bevittnar och upplever våld i nära relation är i stort behov av stöd och hjälp. Behoven är individuella men de barn som får stöd och hjälp att bearbeta sina upplevelser har bättre möjlighet att utvecklas positivt.
300 personer har anmält sig till seminariet Våga agera.

Detta vill Styrgruppen – Myndighetssamverkan mot våld i nära relation - uppmärksamma och bjuder därför in till seminariet Våga Agera, den 20 mars vid OSD i Östersund.

Så många som 300 personer från länet har anmält sig till seminariet, vilket är ett tydligt tecken på att det finns ett stort engagemang i frågan.

Ulrika Ekebro – socionom som arbetar med utbildning och utvärdering inom socialtjänstområdet – kommer att föreläsa om barns rätt till skydd och stöd, myndigheters anmälningsskyldighet och socialtjänstens ansvar.

Olof Risberg, psykolog och psykoterapeut, har arbetat inom barnpsykiatri, socialtjänst, habilitering, skola, ungdomsvård, polisen samt inom Rädda Barnen. Han föreläser om bemötande av våldsutsatta barn.

Medias representanter hälsas hjärtligt välkomna!

Fakta:

I Styrgruppen Myndighetssamverkan mot våld i nära relation ingår: Stephen Jerand Polismyndigheten Jämtlands län
Lena Hallquist Regionförbundet
Märta Warg, Åklagarkammaren Östersund
Britt Bohlin, Länsstyrelsen Jämtlands län.

För mer information, kontakta:

Ingegärd Pettersson, Länsstyrelsens samordnare, 010-225 32 27
ingegard.pettersson@lansstyrelsen.se