Delegation besökte länet för att prata jämställdhet

Fredagen den 11 oktober genomfördes ett jämställdhetsseminarium på residenset i Östersund. Delegationen för jämställdhet i arbetslivet, som arbetar på regeringens uppdrag med att sammanställa och sprida kunskap om jämställdhet i arbetslivet, var på besök för att träffa lokala aktörer.
Ordförande i delegationen och generaldirektör vid Arbetsmiljöverket Mikael Sjöberg.

Vid seminariet deltog representanter från regionförbund, landsting, kommuner, statliga myndigheter och näringsliv.  

På mötet konstaterades bland annat att de oskäliga löneskillnaderna kvarstår. I Jämtlands län skiljer det i genomsnitt 43 000 kronor per år mellan vad kvinnor och män får i lönekuvertet – en skillnad på nästan 3 600 kronor i månaden. Detsamma gäller för pensionärer.  

Förutom löneskillnader diskuterades kvinnors och mäns arbetsvillkor och att de skiljer sig åt. Det är till exempel lättare att få heltidarbete inom handel när man säljer teknik än livsmedel.  

Även villkoren för ledarskap ser olika ut i offentlig sektor. Inom mansdominerade enheter har chefer ofta 5–7 anställda. Inom de kvinnodominerade enheterna är det inte ovanligt med 20–25 underställda.  

Vid fredagens samtal var alla eniga om att statusen på de kvinnodominerade yrkena behöver höjas. En av deltagarna ställde frågan ”varför är det bättre betalt att lägga asfalt än åldringar? ”  

Det var ett kreativt och givande möte tyckte både landshövding Britt Bohlin och delegationens ordförande Mikael Sjöberg, tillika generaldirektör för Arbetsmiljöverket.