Ansökningstiden för privatpersoner att ansöka om flagga förlängs

Vill du ha en svensk flagga? Ansökningstiden för privatpersoner att ansöka om flagga förlängs till den 17 maj.
Svenska flaggan

Privatpersoner sänder sin ansökan direkt till:

Landshövdingen
Länsstyrelsen Jämtlands län
831 86 Östersund.

Flaggorna fördelas på alla kommuner och delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Ansökningstiden för privatpersoner går ut i den 17 maj 2013.

Bakgrund:

  • 10 april 1916 bildades ”Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag” med målsättning att samla Sveriges medborgare till en gemensam, fullkomligt opolitisk hyllning av fosterlandet med flaggan som symbol.
  • 6 juni 1916 firades den första flaggfesten på Skansen.
  • 1918 utdelades för första gången flaggor i samband med nationaldagsfirandet.
  • 1936 inleddes samarbete med landshövdingarna och kommittéer som redan fanns eller nu bildades.
  • 1 oktober 1968 överfördes verksamheten från bestyrelsen till nybildade ”Stiftelsen Svenska Flaggan” med landshövdingarna som stiftelsens huvudmän och Riksdagens talman som ordförande.
  • 1982 fastställdes 6 juni, förutom ”Svenska Flaggans Dag”, också som officiell nationaldag och 1983 firades detta för första gången
  • Sedan 2005 är 6 juni en officiell helgdag.

För mer information, kontakta:

Christina Tirén, ledningskansliet, 010–225 33 01


 Ansök om flagga