Tillträdesförbudet i Stekenjokk upphör

Det tillfälliga tillträdesförbudet i Stekenjokkområdet har från och med måndag 16 juli upphört. Detta innebär att det nu är tillåtet att vistas i området på sedvanligt sätt.
Fjälluggleunge i handen.

Länsstyrelsen fattade 5 juni beslut om ett tillfälligt tillträdesförbud i Stekenjokk för att skydda fågellivet i området mot främst boplundrare. Enligt Rikskriminalpolisens underrättelser agerar en internationell ägg- och fågelplundrarliga i området.

Det tillfälliga tillträdesförbudet skulle ha gällt till och med 30 juni, men förlängdes till 15 juli på grund av den sena och kyliga våren. Väderleksförhållandena medförde att vissa fågelarter lade ägg senare än normalt.

För mer information kontakta:

Ruben Johansson, biträdande enhetschef naturvårdsenheten på Länsstyrelsen Jämtlands län, 063-14 63 08, 070-270 24 30