Skyddsjakten på björnen i Linsell är avslutad

Den ”soptunnebjörn” som den senaste tiden uppehållit sig i Linsell i Härjedalen, avlivades under natten mellan tisdag och onsdag av Länsstyrelsens personal, efter bra samarbete med invånarna i byn.

Länsstyrelsen vill tacka alla engagerade i Linsell som hjälpt till genom att rapportera in björnobservationer till vår personal.

Länsstyrelsen uppmanar allmänheten att ringa vår rovdjurstelefon 063-14 63 33, om rovdjur upplevs som närgångna, eller vid andra brådskande rovdjursärenden. På så sätt kan Länsstyrelsen snabbt agera och även förebygga att rovdjur skapar problem.

För mer information kontakta:

Mikael Wallén rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen Jämtlands län, 063-14 62 29, 072-218 11 71
Åsa Eriksson, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen Jämtlands län, 063-14 61 27, 076-103 54 80