Presskonferens om kraftsamling mot boplundrare i Stekenjokk

Efter mycket oroväckande information från Rikskriminalpolisen i Stockholm har Länsstyrelsen och Polismyndigheten i Jämtlands län beslutat att starta ett omfattande samarbete.
Dubbelbeckasin som bröstar upp sig.

Enligt Rikskriminalpolisens underrättelser agerar en internationell ägg- och fågelplundringsliga bland annat inom Stekenjokkområdet.

Området har besökts under många års tid.

Då det i nuläget finns tecken på att äggplundrarna kan komma tillbaka till Stekenjokk under häckningsperioden även i år, har polismyndigheten och Länsstyrelsen beslutat sig för att genomföra en gemensam kraftsamling i syfte att skydda ägg och fåglar.

Media hälsas välkomna till en presskonferens på Länsstyrelsen Jämtlands län, Residensgränd 7, tisdagen den 5 juni klockan 10.00 i lokal Älgen.

På presskonferensen deltar landshövding Britt Bohlin, länsråd Susanna Löfgren, naturvårdschef Helena Eriksson samt länspolismästare Stephen Jerand och operativ chef Håkan Modin.

För mer information kontakta:

Helena Eriksson, chef på Naturvårdsenheten, 070-299 42 18
Håkan Modin, operativ chef, Länspolismyndigheten, 070-374 16 19

Fjälluggleunge i handen.