Polismyndigheten och Länsstyrelsen kraftsamlar mot boplundrare i Stekenjokk

Då det i nuläget finns tecken på att boplundrare kan komma tillbaka till Stekenjokk under häckningsperioden även i år, har polismyndigheten och Länsstyrelsen beslutat sig för att genomföra en gemensam kraftsamling i syfte att skydda ägg och fåglar.
Fjälluggleungar i bo.

Efter mycket oroväckande information från Rikskriminalpolisen i Stockholm har Länsstyrelsen och Polismyndigheten i Jämtlands län beslutat att starta ett omfattande samarbete.

Enligt Rikskriminalpolisens underrättelser agerar en internationell ägg- och fågelplundringsliga bland annat inom Stekenjokkområdet. Området har besökts under många års tid.  

Ligan har tagit 10 000-tals ägg och fåglar från ett 30-tal arter. De har vistats inom flera olika områden i bland annat Sverige och dessutom återkommit mycket regelbundet till just Stekenjokkområdet i den nordvästra delen av Jämtland.  

Då det i nuläget finns tecken på att boplundrarna kan komma tillbaka till Stekenjokk under häckningsperioden även i år, har polismyndigheten och Länsstyrelsen beslutat sig för att genomföra en gemensam kraftsamling i syfte att skydda ägg och fåglar.  

Myndigheterna kommer bland annat att genomföra följande:

  • Länsstyrelsen ska införa tillfälligt naturreservat med tillträdesförbud för allmänheten.
  • Polismyndigheten arbetar aktivt och intensivt i brottsförebyggande syfte och kommer, i enlighet med detta, att ha en mycket hög polisiär närvaro med stöd av bland polisflyget och hundpatruller.
  • Tips och iakttagelser från allmänheten kan lämnas till polisen dygnet runt på nummer 114 14.
  • Länsstyrelsen ska samla stora, personella resurser för att intensifiera bevakningen.

Myndigheterna ser mycket allvarligt på situationen och överträdelser mot reglerna i området kommer att beivras.

Läs Länsstyrelsens beslut om tillfälligt naturreservat 

För mer information kontakta:

Helena Eriksson, Länsstyrelsen Jämtlands län, chef på Naturvårdsenheten, 070-299 42 18
Håkan Modin, operativ chef, Länspolismyndigheten, 070-374 16 19

 

Fakta om Rikskrim:
Rikskriminalpolisen – vardagligt Rikskriminalen eller Rikskrim – bekämpar grov, organiserad brottslighet på nationell och internationell nivå, samt ansvarar för ett antal samordnings- och stödfunktioner för den svenska polisen. Rikskriminalpolisen ligger organisatoriskt under Rikspolisstyrelsen.