På spaning efter boplundrare

Vi kör med skoter längs Stekenjokkvägen och patrullerar. Vi observerar bilar och kikarspanar ut över fjället. Det tar inte lång tid innan vi hittar de första fotspåren från vägen. De går rakt ut i förbjudet område fram till en barmarksfläck.
– Det här är fruktanvärt, säger Länsstyrelsens naturbevakare Håkan Berglund.
Alla bilar på Stekenjokkvägen intresserar Håkan Berglund. Han antecknade flera registreringsnummer o

Fågellivet i Stekenjokk är fantastiskt. Man behöver inte vara ornitolog för att konstatera det. Överallt hör man kvitter och ser fåglar sitta eller flyga. De simmar i älven och leker i skyn. Arterna är många. Här finns bland mycket annat fjällabb, falkar, mosnäppa och alfågel. För ett år sedan häckade fjälluggla i området.

Att en organiserad, grov brottslighet är verksam här, var delvis en överraskning. Rykten och tips om fågeltjuvar har funnits länge, men att en boplundrarliga regelbundet besökt trakten var okänt. Ligan har internationella kontakter och enligt Rikskriminalpolisen handlar det om ett 30-tal arter och 10 000-tals ägg och fåglar varav en del tagits i Stekenjokkområdet.

Tipset kom med kort varsel innan häckningssäsongen startade och Länsstyrelsen fattade beslut om tillfälligt – interimistiskt – naturreservat samt tillträdesförbud utanför vägbanan. Får man inte lämna vägbanan så hittar man heller inga ägg eller fågelungar. Syftet är enkelt – att skydda häckningen i år.

Polisen och Länsstyrelsen i Jämtland tar krafttag och satsar stora resurser på att bevaka vägen och området. Polisen söker av området med helikopter och värmekamera och patrullerar med bil längs vägen och naturbevakarna kör skoter i terrängen. I dag är det Länsstyrelsens Håkan Berglund som är ute.

Han arbetar som naturbevakare sedan 1993 och känner till området mycket väl. Vi ses tidigt på morgonen och börjar med att köra bil fram och tillbaka efter vägen. Han är mycket uppmärksam på de få bilarna vi möter. Ibland vinkar han till en bekant, andra gånger antecknar han ett registreringsnummer.

– Den där bilen har jag sett flera gånger den senaste tiden, säger han. Varför kör den här fram och tillbaka?

Tillträdesförbudet utanför vägbanan innebär att man inte kan lämna vägen. Vi ser inga personer eller spår när vi kör fram och tillbaka. På vägens högsta höjd – 876 meter över havet – står skotrarna parkerade. Vi åker dit, hämtar skotrarna och fortsätter patrullerandet men på snön som fortfarande ligger kvar.

Ungefär 80 procent av landskapet är snötäckt och det är på barmarksfläckarna fåglarna häckar. De är intressanta för boplundrare och Håkan vill kontrollera om någon lämnat vägbanan, trotsat tillträdesförbjudet och gått ut i terrängen.

Mycket snabbt hittar vi spår, färska spår. De startar i snön vid vägen tre meter från en förbudsskylt och går raka vägen 50 meter ut i området till en barmarksfläck. Och tillbaka igen. Håkan blir upprörd.

– Så fräckt! Att gå ut i terrängen trots att det är förbjudet. Och trots att det står en skylt alldeles nära. Vi inspekterar platsen men hittar vare sig bo, ägg eller ungar. Kanske har inget av det funnits här – i värsta fall är allt plundrat.

Vi fortsätter under dagen och hittar fem spår till. Det ser likadant ut överallt. Färska fotspår från vägkant till barmarksfläck och tillbaka igen.

Vi letar och letar efter ägg och bon men hittar inget. Vi undrar hur många olika anledningar man kan ha att gå på förbjuden mark fram och tillbaka till flera barmarksfläckar?

Två dagar senare var polisen uppe i området och spanade med helikopter…

Bildspel från Stekenjokk