Nationellt samverkansråd för bättre djurskyddskontroller

Jordbruksverket och länsstyrelserna har bildat ett samverkansråd för att samordna utvecklingen av djurskyddskontrollerna.

Rådet ska samordna de strategiska frågorna för arbetet att göra djurskyddskontrollen ännu mer rättsäker, likvärdig och effektiv.

Länsstyrelserna och Jordbruksverket har sedan tidigare arbetat tillsammans för att utveckla djurskyddskontrollen över hela landet.  

– Djurskyddskontrollerna är en komplex och engagerande verksamhet där det är viktigt och nödvändigt med ett formaliserat samarbete. Det får vi genom rådet och jag är övertygad om att det kommer att göra verksamheten mycket bättre, säger Johan Antti, länsråd på Länsstyrelsen i Norrbotten och en av länsstyrelsernas sex representanter i rådet.  

Rådet ska rapportera till regeringen en gång per år.  

Läs mer om samverkansrådet.