Länsstyrelsen omhändertog 20 katter hemma hos privatperson

Länsstyrelsen har enligt djurskyddslagen beslutat att omedelbart omhänderta samtliga tjugotalet katter hemma hos en privatperson i länet.
Vanvårdade katter som omhändertagits av Länsstyrelsen.

Det var vid en djurskyddskontroll efter anmälan som Länsstyrelsen den 2 maj 2012 fann ett tjugotal katter - varav sju kattungar – i en privat bostad.

Katterna vistades i utrymmen som var kraftigt nedsmutsade. Döda och svaga katter påträffades.  

Tillsynen har varit bristfällig och bland annat saknade ägaren kännedom om två kullar med kattungar som fanns i utrymmet. De flesta katterna var sjuka och skygga och fick därför avlivas.  

En kull kattungar var så friska att de kunde överlåtas till Kattklubben i Östersund. En vuxen katt placerades på ett kattpensionat i avvaktan på nytt hem.  

Länsstyrelsen motiverar omhändertagandet med att bristerna var så allvarliga, och hade pågått under en så lång tid, att ett omedelbart omhändertagande var oundgängligen nödvändigt.    

För mer information kontakta:

Åsa Regnander-Dahl, biträdande länsveterinär,
063-14 63 67, 070-369 97 37