Länsstyrelsen bjuder in vindkraftsdemonstranter till samtal

I dag ordnar Föreningen Svenskt Landskapsskydd, tillsammans med lokala föreningar, en landsomfattande manifestation mot vindkraftsutbyggnaden i landet. Länsstyrelsen bjuder in till samtal.

Torsdagen den 18: e oktober klockan 11.45 till 13.15 kommer föreningarnas medlemmar att finnas utanför Länsstyrelser, miljödomstolar och Energimyndigheten.  

Länsstyrelsen Jämtlands län är en av de utvalda myndigheterna.  

Enhetschef Marina Wallén Mattsson har tagit kontakt med den lokala arrangören och bjudit in representanter för ett samtal efter demonstrationen.

Hon och handläggare Sara Hus kommer att delta.  

Medias representanter är välkomna att delta under samtalet som hålls i lokal Vargen på Länsstyrelsen klockan 13.15 cirka.

Mer information om demonstrationen finns här.       

För mer information kontakta:

Marina Wallén Mattsson, enhetschef på miljöskyddsenheten, 063-14 62 54, 073-039 67 08