Länsstyrelsen avstyrker skyddsjakt på varg i Ruvhten Sijte

Tisdagen den 20 mars beslutade Länsstyrelsen att avstyrka Ruvhten Sijtes ansökan om skyddsjakt på en varg.

Samebyns inventeringsansvarige Kenneth Willenfeldt spårade 2012-02-02 en varg 3 kilometer väster om Lövnäsvallen.

Vargen har även spårats i Dalarnas län, och skyddsjaktsansökan har också inkommit till Länsstyrelsen i Dalarnas län.

Länsstyrelsen i Dalarnas län beslutade 2012-02-09 om skyddsjakt på samma individ, och skyddsjakten genomfördes 2012-02-09.

Länsstyrelsen avslår därför ansökan med motivering att vargen redan är avlivad.