Länsstyrelsen avstyrker skyddsjakt på den genetiskt värdefulla vargtiken

Onsdagen den 21 mars beslutade Länsstyrelsen att avstyrka skyddsjakt på den finskryska vargtik som tidvis uppehållit sig i Jijnjevaerie samebys vinterbetesland i Jämtland.
Vargtass i människohand.

Motiveringen är att vargen inte längre tycks vara kvar i området och att allvarlig skada inte har uppstått.

– Den senaste spårningen som går att knyta till denna individ var i trakterna av Junsele i Västernorrland den 5 mars. Sedan dess har varken vi eller Länsstyrelsen i Västernorrland spårat någon varg som skulle kunna vara den finskryska tiken, säger Helena Eriksson, chef för Naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Jämtlands län.  

Vargen vandrade in i länet den 19 januari, strax söder om Bräcke. Den vandrade genom ett område där flera samebyar har sitt vinterbetesland. Vargen rev två renar i Ohredahke sameby, och en ren i Jijnjevaerie sameby. Efter att ha befunnit sig både i Västernorrland och i Jämtland beslöt Naturvårdsverket att vargen skulle flyttas, vilket skedde den 6 februari.  

Vargen flyttades till de norra delarna av Uppsala län, men cirka tre veckor senare, den 21 februari, spårades en varg i samma område som den finskryska individ befunnit sig i tidigare, och en vargdödad ren dokumenterades.

Vargen kom söderifrån i Västernorrlands län. DNA-prov visade att det var samma individ som tidigare, det vill säga den finsk-ryska tiken som flyttats från länet. Vargen spårades vidare norrut i samma område som den tidigare gått i, och lämnade länet strax väster om Edsele den 27 februari. 

Länsstyrelsen i Västernorrland spårade en varg som genom DNA-prov visade sig vara samma individ, väster om Ramsele den 5 mars.

– Vi är medvetna om att vargar kan orsaka stor och allvarlig skada på renskötseln, men i det här fallet har skadorna varit blygsamma. Vi beslutar om att avslå samebyns ansökan i och med att den nu är inaktuell. Vargen är inte kvar i området. Skulle den komma tillbaka och orsaka skada blir det ett nytt ärende, säger Eriksson.  

För mer information kontakta:

Helena Eriksson, enhetschef, 070-299 42 18

 

Bakgrund:

  • Som ett led i att förbättra den genetiska statusen hos den skandinaviska vargpopulationen har regeringen bland annat beslutat att invandrande individer i renskötselområdet ska kunna flyttas ner till Mellansverige.
  • Naturvårdsverket ansvarar för projektet om genetisk förstärkning.
  • Länsstyrelsen är ansvarig för rovdjursförvaltningen i länet. Det uppdraget innebär både att rovdjursarterna ska finnas i livskraftiga stammar, men också att förebygga och åtgärda problem som rovdjuren kan orsaka i länet.
  • Den finskryska vargtiken upptäcktes första gången i Sverige i Stora Sjöfallet i Norrbotten under vintern 2010. Därefter vandrade hon ner till Jämtland, där hon under februari och mars 2011 orsakade skada för Tåssåsens sameby.
  • Hon var den första varg som flyttades för att förstärka den genetiska statusen hos vargarna i Mellansverige. Vargtiken flyttades till Kilsbergen i Örebro län, men vandrade upp till gränstrakterna mellan Dalarna och Jämtlands län där hon också etablerade revir med en skandinavisk hane.
  • På grund av att paret orsakade problem för Idre sameby flyttades dom ner till Mellansverige igen, men paret delade på sig. Tiken gick upp till gränstrakterna mellan Jämtland och Västernorrland, och kom till bland annat Jijnjevaerie sameby.