Länsstyrelsen avlivade fem björnar i Ohredahke samebys kalvningsland

Onsdagen den 16 maj beslutade Länsstyrelsen om skyddsjakt på sammanlagt fem björnar i Ohredahke samebys kalvningsland. Det var dels en hona med tre ungar i området norr om Jougdaberg, och dels en ensam björnhona i Härbärgsdalen.
Björn som vistats i kalvningsland i Ohredahke sameby och ätit renkalvar.

Samebyn ansökte om skyddsjakt eftersom björnarna trots renskötares upprepade försök att mota bort dem envisades med att återgå till renhjorden. Björnarna fälldes från helikopter av Länsstyrelsens personal.  

Ohredahke sameby anmälde på onsdagsmorgonen till Länsstyrelsen att man hade problem med att skrämma bort björnar från sina kalvande renar på två olika platser inom sitt kalvningsområde.

I området av Jougdaberg fanns en björnhona som tillsammans med sina tre fjolårsungar jagade renkalvar, och i Härbärgsdalen öster om Sielkentjahke fanns en ensam björn som även den jagade renkalvar.  

– I området finns tusentals renar och många av vajorna har fött sina kalvar under det senaste dygnet. På grund av att det fortfarande är mycket snö i fjällen kan björnar orsaka väldigt mycket skada på kort tid, säger Mikael Wallén, rovdjursförvaltare på Länsstyrelsen.  

De ännu snötäckta fjällen gör att kalvar inte hinner undan björnarna utan fastnar i snön. Under ett normalår skulle större delar av snötäcket varit avsmält och försvårat för björnarna att döda kalvar, samtidigt som det skulle ha funnits mer alternativ föda tillgänglig både på fjällen och i de angränsande skogarna.

Gick inte att skrämma bort björnarna

Området är centrum för kalvningen i samebyn och den stora mängden ren gjorde att det inte var möjligt att skrämma björnarna från platsen utan att störa renarna för mycket. På grund av att renarna är störningskänsliga under kalvningstiden valde Länsstyrelsens personal att avliva björnarna.                                                     

Länsstyrelsen ansvarar för att förebygga och förhindra att björnar orsakar allvarlig skada på till exempel privat egendom. Men björnarna orsakar mycket sällan skada i andra samband än på ren i kalvningsland under våren.  

Björnarna har nu överlämnats till polisen för vidare transport till Statens Veterinärmedicinska Anstalt.

För mer information, kontakta:

Mikael Wallén, rovdjursförvaltare, 063-14 62 29, 072-218 11 71