Länets mjölkbönder kan få extra tilldelning på gårdsstödet

Jordbruksverket kommer – efter förslag från Länsstyrelsen Jämtlands län – att besluta att höja de så kallade stödrätterna för gårdsstöd. Förändringen gäller enbart mjölkproducenter.
Fjällko vid Sonfjället.

Förslaget om att höja stödrättsvärdena hos mjölkbönder kom från Länsstyrelsen i Jämtlands län som en följd av den konsekvensutredning som gjordes under tiden för fusionen mellan Milko och Arla.  

Mjölkproducenterna ska lämna in sin ansökan senast 15 juni vilket betyder att ansökningstiden är kort. Jordbruksverket kommer att göra ett särskilt utskick till de berörda vecka 22.  

Förutom länets mjölkbönder gäller förändringen också sju andra län i mellersta och norra Sverige.  

Stödet för en genomsnittlig mjölkbonde blir mellan 50 000 och 150 000 kronor.  

Ökningen per stödrätt är 60 Euro vilket motsvarar cirka 540 till 600 kronor.  

– Detta är mycket positivt för många av våra mjölkproducenter och vi på Länsstyrelsen är mycket glada åt att ha bidragit. Det känns också bra att Sverige nu nyttjar den nationella reserven som annars går tillbaka till EU, säger lantbrukskonsulent Ingrid Gunnarsson.  

– Motivet är att det i detta område finns begränsade möjligheter att odla annat än grovfoder, vilket gör att jordbruket är beroende av nötkreatur.

Om de vanligtvis små gårdarna ska kunna erbjuda möjlighet till trygg sysselsättning och heltidslön, är ofta mjölkproduktion det enda alternativet.  

Antalet mjölkkor i Sverige har sedan 2001 minskat med nästan 17 procent men i det aktuella området har antalet mjölkkor under samma period minskat med 30 procent.  

För mer information kontakta:

Ingrid Gunnarsson, lantbrukskonsult, 070-669 17 78