JORF inventerar vitkindade gäss

Länsstyrelsen Jämtlands län har anlitat Jämtlands läns ornitologiska förening, JORF, för att inventera beståndet och förekomsten av vitkindade gäss. Inventeringen omfattar hela Jämtlands län, men ska främst fokuseras på området kring Storsjön och dess närliggande sjöar.
Vitkindade gäss förflyttar sig.

Länsstyrelsen Jämtlands län har anlitat Jämtlands läns ornitologiska förening, JORF, för att inventera beståndet och förekomsten av vitkindade gäss. Inventeringen omfattar hela Jämtlands län, men ska främst fokuseras på området kring Storsjön och dess närliggande sjöar.

En inventering av arten har aldrig gjorts tidigare i Jämtlands län, men det är känt att populationen ökat kraftigt under de senaste åren och att gässen ibland orsakar problem för allmänheten. Hur mycket artbeståndet ökat är däremot inte känt och en inventering är därför nödvändig.

För att hjälpa till med inventeringen kan allmänheten meddela observationer av vitkindade gäss till JORF, Johan Råghall, på telefon nummer 0730 - 44 98 86 eller på e-post: info@jorf.se. Vill du veta mer om inventeringen så kan du besöka JORF:s hemsida http://www.jorf.se.

För mer information kontakta:

Åsa Eriksson, naturvårdshandläggare, Länsstyrelsen Jämtlands län, 063-14 61 27, 076-103 54 80