Information om älgstammen samlas på ny internetportal

Länsstyrelserna i Sverige har på uppdrag av regeringen påbörjat arbetet med att utveckla webbplatsen Älgportalen. Syftet med portalen är att samla all viktig information om den svenska älgstammen till ett ställe på internet.

Detta innebär att enskilda jägare, älgförvaltningsgrupper och andra på ett lättare sätt kommer att hitta information. Förvaltningen av vår älgstam blir mer flexibel och kunskapsorienterad.

Arbetet är fortfarande i ett tidigt skede, men till årets jakt kommer portalen att vara i drift. Det mesta av utvecklingsarbetet kommer att ske senare och en fullfjädrad portal blir färdig först inför jaktstarten 2013.  

– Förutom att portalen ska underlätta en kunskapsbaserad och flexibel älgförvaltning så ska den bidra till en enklare rapportering av fälld älg, betalning av fällavgifter och förse den intresserade allmänheten med intressant information, säger Henrick Blank, ordförande i projektets styrgrupp.  

Arbetet sker i samverkan med olika aktörer. Exempel är Skogsstyrelsen, Polisen, skogsnäringen, jägarorganisationer och Naturvårdsverket. Flera av dessa aktörer kommer att bidra med information till Älgportalen.  

För mer information kontakta:

Henrick Blank, ordförande i styrgruppen, 036-39 50 37, 070-519 50 37
Anna Danielsson, projektledare, 010-698 11 62