Har vi plats för alla i länet?

Länsstyrelsen gör varje år en analys av bostadsmarknaden i länet. Detta år har en fördjupning gjorts inom området ”Bostäder för nyanlända”.
En man som står i en sjö.

För att undvika en fortsatt befolkningsminskning i länet behövs en ökad inflyttning. Att det finns bostäder för alla som vill flytta hit är därför en nyckelfråga.

Av den analys som nu presenteras framgår att det på sina håll är stora problem att hitta bostäder för flyktingar.

Länsstyrelsen inbjuder media till en pressträff om den bostadsmarknadsanalys som nyligen färdigställts.

Vi kommer både att berätta om utvecklingen på bostadsmarknaden generellt i länet, samt prata om möjligheterna att hitta lämpliga bostäder för olika grupper.

Tid: Måndagen den 18 juni 2012 klockan 11.00
Plats: Länsstyrelsen Jämtlands län, Residensgränd 7
Lokal: Älgen.

VÄLKOMNA!

För mer information kontakta:

Britt Bohlin, landshövding, 070-600 55 17
Jan Molde, utredare, 063-14 62 71, 070-600 50 93