Få vargangrepp på jakthundar i länet

På fredagsmorgonen sköts en varg av en jägare i samband med björnjakt. Enligt uppgift jagade vargen jägarens jakthund. Händelsen inträffade några mil nordväst om Lillhärdal.
Varg som sövts och förses med radiosändare.

Med anledning av detta vill Länsstyrelsen ge denna bakgrund.

Under 2009 dödades 2 hundar och 1 skadades av varg i Jämtlands län. Under 2010 och 2011 rapporterades däremot inte någon dödad eller skadad hund av varg i Jämtlands län.

Har du en sällskapshund är risken mycket liten att den ska angripas av en varg.

Ett möte mellan varg och hund behöver inte alltid sluta med en skadad eller dödad hund. Det finns exempel på dokumenterade möten då varg och hund agerat vänligt och till och med lekt.

Hur hunden agerar vid mötet med vargen kan påverka vilken utgången blir.

Hundar som lever i hundgård tycks löpa mindre risk att skadas eller dödas av varg jämfört med de hundar som lever inomhus.

Risken för att en hund som används för jakt i ett vargrevir skall bli skadad eller dödad, är ungefär 1 på 9 000 jaktdagar om det i reviret finns en ensam varg eller ett revirmarkerande par. Släpper man hunden i ett revir med en familjegrupp av varg så ökar risken till det dubbla, det vill säga ungefär 1 på 5 000 jaktdagar.

Antalet hundar som angrips av varje ras tycks stå i proportion till antalet jaktdagar med rasen. Samma mönster gäller för kön och ålder på hunden.

De hundraser som oftast blivit angripna av varg är stövare, drever, jämthund, gråhund och tax.

Antalet vargangripna hundar i Sverige kommer troligen att fortsätta öka under de närmaste åren under förutsättning att vargarna ökar i antal.

En majoritet av angreppen kommer troligen även i fortsättningen att ske på jakthundar under jaktutövning.

Läs mer om viltskador på hund på Viltskadecenters hemsida.

För mer information kontakta:

Jessica Backeryd, fältchef, 063-14 62 76, 070-555 97 09