Myskoxen fortsätter österut

Den ensamma myskoxen som är på vandring i västra Jämtland har på senare tid sökt sig till mer befolkade trakter. Under fredag 27 juli sågs myskoxen i trakterna kring Nälden/Vaplan.
Myskoxe på grusväg.

Myskoxen har frigjort sig från den grupp som finns i Dovrefjällen i Norge och har sedan vandrat norrut. Via Storlienområdet har den rört sig genom omgivningarna norr om Åreskutan, och under helgen 21-22 juli iakttagits av både turister och bofasta i Husåtrakten. Myskoxen har därefter tagit sig österut och befann sig under torsdagen öster om Kallsjön/Järpströmmen. Under fredagen sågs den i trakterna kring Nälden/Vaplan.

Allmänheten uppmanas att ta hänsyn och inte störa myskoxen som är en särskilt skyddad djurart. Håll därför ett tillräckligt skyddsavstånd, på minst 100 meter, om du får syn på myskoxen. Det kan finnas risk för att myskoxen går till angrepp om du kommer för nära.

Så länge myskoxen inte orsakar nämnvärd skada eller störning planerar Länsstyrelsen inga särskilda åtgärder, men försöker via naturbevakaren i området hålla sig informerad, bland annat om hur den rör sig. Norska myndigheter har beslutat om skyddsjakt men detta innebär inte att jakt kan ske i Sverige. Myskoxeprojektet i Härjedalen är informerade om den ensamma myskoxen.

För mer information kontakta:

Ruben Johansson, biträdande enhetschef Naturvårdsenheten, Länsstyrelsen Jämtlands län. 063-14 63 08, 070-270 24 30