Den genetiskt viktiga vargtiken har identifierats

Den vargtik som flyttades från Jämtlands län till Uppsala län den 6 februari har nu identifierats via DNA-prov i östra Jämtland.
Bild på sövd och flyttad varg.

Tiken har identifierats via DNA-prov ifrån en spillning som insamlats under en spårning den 21 februari i gränstrakterna mellan Västernorrlands och Jämtlands län.

Vargen har spårats i samma område som hon flyttades från men det är ännu oklart om hon är på väg att etablera ett revir.

En skyddsjaktsansökan från berörd sameby har inkommit till Länsstyrelsen i Jämtland som är den myndighet som hanterar skyddsjaktsärendet i de fall vargen befinner sig i Jämtlands län. Något beslut i om åtgärd har ännu inte fattats.

Handläggningen sker i dialog med de berörda samebyarna och länsstyrelserna i Västernorrlands och Jämtlands län och med Naturvårdsverket.

Om vargen skapar problem för rennäringen kommer vargen att följas av länsstyrelsernas fältpersonal. Identifiering av vargen kommer att genomföras via DNA-analyser från insamlade hår- eller spillningsprover.

Någon ytterligare flytt av vargen är inte aktuell men om vargen orsakar problem för rennäringen kan andra förebyggande åtgärder bli aktuella.

Vilka dessa åtgärder kan vara kommer att diskuteras utifrån aktuell situation med berörd sameby.