Lyckad invigning av sydsamiska skyltar

I samband med mötet med ordförandena från länets samebyar den 23 augusti, invigde landshövding Britt Bohlin två nya skyltar på Länsstyrelsens fasad.

Samiska representanter från bland annat Gaaltije, samebyarna, Sametinget och Samiskt Språkcentrum i Östersund, deltog i invigningen tillsammans med Länsstyrelsens personal och medierepresentanter. 

Under de befintliga skyltarna – där det hittills stått Länsstyrelsen samt Länsstyrelsen Jämtlands län – sitter numera en skylt med texten Leeneståvroe och en med texten Leeneståvroe Jiemthen Leene vilket är direktöversättningar från svenska. 

I arbetet ingår också att översätta delar av hemsidan till sydsamiska, vilket beräknas vara klart under hösten. 

Länsstyrelsen håller också på att ta fram en handlingsplan – i samarbete med representanter för flera samiska organisationer – för språkliga minoriteter. Planen beräknas vara klar under hösten och innehåller riktlinjer för hur Länsstyrelsen bland annat ska möta samisktalande personer, synliggöra den samiska kulturen samt främja det samiska språket. 

Skyltarna, översättningen och planen är delar i Länsstyrelsens arbete kring nationella minoriteter enligt Språklag (2009:600) samt Lag (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Bilder från invigningen