Länsstyrelsen tveksam till ny modell av skyddsjakt på rovdjur

Länsstyrelsen Jämtlands län har fått en begäran om yttrande från Miljödepartementet angående Redovisning av tilläggsuppdrag om den svenska rovdjurspolitiken.
En björn på en myr.

Vi anser att det finns behov av att förtydliga lagstiftningen när det gäller jakt på stora rovdjur. Förvaltningen är i behov av riktlinjer och praxis, särskilt med utgångspunkt i den regionalisering av rovdjursförvaltningen som regeringen påbörjade 2010.

Merparten av innehållet i det förslag som Naturvårdsverket kommit med kan dock leda till större osäkerhet hos allmänheten om vad Länsstyrelsen har för manöverutrymme.

Det finns risk för att det blir otydligare vad Länsstyrelsens rovdjursförvaltning syftar till.  

Bakgrund:

 Naturvårdsverkets uppdrag – och förslag – utgår till stora delar från vargproblematiken i södra Sverige, där ett alternativ till den stoppade licensjakten efterfrågats. Men förslaget kan komma att innebära att allmänheten uppfattar det som ytterligare ett utrymme för att fälla vargar och andra rovdjur. 

I själva verket skulle förslaget medföra att det ställs ännu högre krav på vilka skäl som krävs för att få skjuta rovdjur. Konflikten mellan varg och människa blir därför sannolikt inte mindre när ökade förhoppningar möts av fler avslag.

Länsstyrelsen ser dock att delar av förslaget skulle kunna användas för att lösa problem med rovdjur i renskötselsammanhang. Det gäller framförallt i områden som ur renskötselperspektiv är känsliga och där det finns mycket järv.

När det gäller björn och lodjur finns i dag redan en licensjakt men när det gäller järv så finns det fortfarande så få individer att någon allmän och generell licensjakt inte kan bedrivas.

Naturvårdsverkets förslag om att Länsstyrelsen själv skulle kunna fatta beslut om skyddsjakt, är dock positivt. Det skulle kunna innebära att Länsstyrelsen får ett verktyg för att långsiktigt arbeta med de problem som renskötseln har med järv.  

Sammantaget anser Länsstyrelsen att den lagstiftning som i dag finns är tillräcklig, men att riktlinjer och praxis behövs för att förvaltningen ska bli tydligare för allmänheten.  

För mer information kontakta:

Johan Nyqvist, rovdjursförvaltare, Länsstyrelsen Jämtlands län, 063-14 63 27, 070-300 40 27
Susanna Löfgren, länsråd, 063-14 60 00, 070-377 07 05


 Länkar till dokument