Projekt- och företagsstöd

Vill du starta eller investera i ett företag på landsbygden? Vill du tillsammans med andra utveckla bygden där du bor? Då kan du söka företagsstöd eller projektstöd.

Länsstyrelsen kan ge ekonomiskt stöd till projekt och företagsinvesteringar som gynnar den regionala tillväxten och landsbygdens utveckling, miljö, natur- och kulturmiljöer.

Syftet med projekt- och företagsstöden är att stärka lokal och regional konkurrenskraft i alla delar av landet, samtidigt som hänsyn tas till natur och kulturmiljöer.

Du kan söka projektstöd om du tillsammans med andra har en idé som ni vill genomföra i ett projekt. Projektet ska vara något nytt, ligga utanför de ordinarie verksamheterna och vara väl avgränsat i tid. Resultatet av projektet ska vara till nytta för flera.

Företagsstöd är investeringar i företag och är till nytta för företaget men även för många i ett helhetsperspektiv.