Kunskap och kompetensförsörjning 

Studenter på Campus i Östersund.
Foto: Fredrik Herrlander.

Kompetensförsörjning för fortsatt utveckling och tillväxt var en fråga som blev aktuell i samband med den ekonomiska krisens effekter och dess ökade antal uppsägningar.

På kort sikt handlade det om att möta arbetsmarknadens behov och underlätta omställning och förnyelse när sysselsättningen minskade och arbetslösheten ökade. På längre sikt handlar det framförallt om att klara kompetensförsörjningen till regionens företag och arbetsplatser. För att både individen, arbetsgivaren och regionen ska kunna växa, utvecklas och möta omvärldens nya utmaningar, krävs rätt kompetens på rätt plats vid rätt tillfälle. 

För att ta vara på erfarenheter och skapa ännu bättre förutsättningar, för att utbudet av kompetens ska motsvara behovet, har Jämtlands och Västernorrlands län tillsammans satsat på förnyelse och tillväxt i regionen. 

Satsningen har bedrivits inom Konkurrenslyftet – strategisk kompetensförsörjning för tillväxt. Bakom den gemensamma satsningen står länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län, Arbetsförmedlingen, Mittuniversitetet, Företagarna, Handelskammaren Mittsverige, LO och TCO i bred samverkan med lokala, regionala och nationella partners. 

Kontakta oss

Hans Halvarsson
Ledningskansliet
Hans punkt Halvarsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Hans punkt Halvarsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253334