Integration 

Två glada tjejer.
Två glada tjejer. Foto: fotograftina.se

Länsstyrelsen driver och deltar i planering, organisering och genomförande av insatser för nyanlända. Detta sker på både nationell, regional och lokal nivå i samverkan med kommuner, statliga myndigheter, företag, organisationer och föreningar.

Insatser för nyanlända och ensamkommande barn

Vi ska medverka till att det finns beredskap hos kommunerna att ta emot nyanlända och ensamkommande barn. Det gör vi bland annat genom att teckna överenskommelser med kommunerna om mottagande av nyanlända samt förhandlar med kommunerna om att ta emot ensamkommande barn.

Vi stödjer kommunerna

Länsstyrelsen har som uppdrag att stödja kommuner i samordningen av kommunal verksamhet såsom svenska för invandrare och samhällsorientering. Dessutom fördelar vi statsbidrag till kommuner för att underlätta bosättning, höja kommunernas beredskap och mottagningskapacitet samt för att utveckla verksamheter med flyktingguider och familjekontakter. Vi ska också följa upp organisering och genomförande av insatser för nyanlända och ensamkommande barn, både på regional och kommunal nivå.

Ersättning till kommuner för att utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter

Kommuner kan ansöka om medel från länsstyrelsen för att stärka och utveckla verksamhet med flyktingguider och familjekontakter som riktas i huvudsak till nyanlända invandrare.

Läs mer på länsstyrelsernas gemensamma webb.

Kontakta oss

Mia Krylen
Integrationssamordnare
Samhällsenheten
Mia punkt Krylen snabela lansstyrelsen punkt se¤Mia punkt Krylen snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253295