Lättläst

Länsstyrelsen är en statlig myndighet.
Vi arbetar nära människor i varje län.
Sverige är indelat i 21 län.

Länsstyrelsen har en viktig roll.
Vi samarbetar med  

  • människor och kommuner
  • regering
  • riksdag
  • andra myndigheter.

Länsstyrelsen har många
ansvars-områden i samhället.

Vi är en kunskaps-organi­sation.
Vi arbetar med många olika frågor
och vi kan mycket om
många olika saker.

Vi arbetar bland annat med:

  • Djur och natur
  • miljö och klimat
  • lantbruk och landsbygd,
  • näringsliv och förening,
  • människa och samhälle.

 Information

Lättläst svenska

Texten på den här sidan
är på lättläst svenska.

Du hittar mer information
om vår verksamhet
när du klickar på
länken Svenska i sidhuvudet.