Gödsel & växtnäring 

En anpassad gödsling är A och O för en lönsam odling som också är skonsam för miljön.

Via vänsterspalten hittar du många verktyg och tips för detta, till exempel växtodlingsplanering, växtnäringsbalanser och stallgödselanalys.

Vilka bestämmelser finns kring lagring och spridning av gödsel? Information hittar du på Jordsbruksverkets hemsida. En bra hjälpreda är deras häfte om Gödsel och miljö som du kan beställa eller ladda hem som pdf fil. 

Kontakta oss

Hanna Appelros
Rådgivare växtodling
Hanna punkt Appelros snabela lansstyrelsen punkt se¤Hanna punkt Appelros snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253349
070-3953349