Natur- och kulturmiljöer 

Som ett resultat av bondens och bondens familjs mångåriga arbete finns det idag höga natur- och kulturvärden i dagens odlingslandskap.

Det äldre odlingssystemet bildade en mosaik av många olika markslag, skogsbryn, åkerrenar och kantzoner som gav ett rikt växt- och djurliv. Dagens odlingslandskap ser ofta annorlunda ut, med större sammanhängande åkrar och betesmarker och färre markslag, småbiotoper och landskapselement. Idag finns bara rester kvar av de tidigare mest dominerande markslagen, betad skog och äng.

Trots detta finns det många vackra natur- och kulturmiljöer kvar i vårt odlingslandskap, till exempel de levande fäbodarna. Alla träbyggnader som finns spridda ute i landskapet bidrar också till det rika kulturlandskapet. Vårt län är en del av kärnområdet för den nordiska timmerbyggnadskonsten. Den äldre markanvändningen med tillhörande landskapselement bidar tillsammans med bebyggelsen till ett rikt odlingslandskap, en helhet, som är en viktig del av vårt kulturarv.

Kontakta oss

Eva Karlsson
Kulturmiljöhandläggare
Eva punkt E punkt Karlsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Eva punkt E punkt Karlsson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253358
Ninni Nordlund
Rådgivare Ängs- och betesmarker
Ninni punkt Nordlund snabela lansstyrelsen punkt se¤Ninni punkt Nordlund snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253244