Ekologisk produktion 

I ekologisk produktion strävar man efter hög självförsörjningsgrad. Därför nyttjar man främst lokala och förnyelsebara resurser av växtnäring och foder.

Lättlöslig handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel ersätts av andra åtgärder. Den ekologiska produktionen utgör ett led i utvecklingen mot en uthållig livsmedelsproduktion.

När det gäller ekologisk produktion kan vi inom projektet Rikare odlingslandskap bland annat göra: omläggningsplaner eller en översyn av gården med tanke på foderbehov, gödselproduktion och fördelning av gödseln, växtföljder, växtnäringsbalans, natur- och kulturmiljöfrågor, markens uthållighet, betesplanering och enklare typfoderstater. Vi gör t ex inte företagsekonomiska analyser eller specialiserad utfodringsrådgivning som t ex Individram, utan hänvisar till andra rådgivare.

 I Jämtlands län har vi ett miljömål som säger att 2010 ska 20 procent av basråvarorna från länets produktion vara ekologiskt certifierade.

Kontakta oss

Hanna Appelros
växtodlingsfrågor
Lantbruksenheten
Hanna punkt Appelros snabela lansstyrelsen punkt se¤Hanna punkt Appelros snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253349
070-3953349
Agneta Andersson
husdjursfrågor
Lantbruksenheten
Agneta punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se¤Agneta punkt Andersson snabela lansstyrelsen punkt se
010-2253335

Externa länkar där du kan hitta bra information om ekologisk produktion