EU-stöd till lantbruket

Länsstyrelsen arbetar med de EU-stöd till lantbruket som är aktuella för Jämtlands län. Jordbruksverket har det centrala ansvaret för administration av EU:s olika stöd till jordbruket. På Jordbruksverkets hemsida finns information. Länsstyrelsen handlägger, kontrollerar och beslutar om stöd.

Vårbruk

Jordbrukarstöd

De flesta Jordbrukarstöd söks via SAM internet. SAM Internet öppnar för ansökan den 22 februari 2017. Sista ansökningsdag är den 4 maj.

Om du sökte stöd 2016 får du ditt SAM-utskick med mer information hem i brevlådan i slutet av februari 2017. Om du inte har sökt stöd tidigare ska du kontakta länsstyrelsen.

Läs mer om nyheter i Jordbrukarstöden 2017 på Jordbruksverkets hemsida.

Stödrätter

Du måste ha stödrätter för att kunna söka gårdsstöd. Ett år kan du ha fler stödrätter än mark men därefter dras de övertaliga stödrätterna in. Jordbruksverket administrerar detta.

Landsbygdsprogrammet

För dig som vill veta mer om 2014-2020 års EU-stöd till lantbruket hänvisar vi till Jordbruksverkets hemsida. De uppdaterar kontinuerligt om nyheter.

Utbetalning

Se till att du har anmält rätt kontonummer till Jordbruksverket för utbetalning av stöd. Jordbruksverket har gjort en plan för tidpunkter för utbetalning.

E-legitimation och fullmakt

Från 2017 måste du använda e-legitimation när du söker stöd i SAM internet. Du kan använda e-legitimation både för dator och smartphone.  Om du har ett bolag måste du ha fullmakt från bolaget för att använda e-legitimation. Fullmakten ska registreras på Mina sidor eller skickas till registerenheten på Jordbruksverket.

Mer om hur det fungerar med fullmakter för e-tjänster finns information om på Jordbruksverkets hemsida.

Skanning

Handläggningen sker i e-handläggning vilket innebär att alla dokument ska skannas. För dig som söker jordbrukarstöd betyder det att alla ansökningar och kompletteringar som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 956 85 ÖVERKALIX.

 

EU-logotyp. 

 SAM ansökan

Kompletteringar i SAM ansökan som inte görs via SAM Internet ska för Länsstyrelsen Jämtlands län skickas till en särskild adress för att scannas.

Från och med 1 januari 2017 är adressen: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 826 25 SÖDERHAMN

Gemensamt telefonnummer

Jordbruksverket och länsstyrelserna har gemensamt nummer gällande stödfrågor 0771-670000. Om du knappar in siffran 2 och sedan uppger ditt person- eller organisationsnummer så kopplas du i första hand till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Telefontiden är 9.00-12.00 samt 13.00-15.00.

Länsstyrelsens växel nås som vanligt på 010-225 30 00 och har öppet mellan 8.00-16.30

 Mer information på Jordbruksverkets hemsida