Stöd till lantbruket 

Länsstyrelsen arbetar med de EU-stöd till lantbruket som är aktuella för Jämtlands län. Jordbruksverket har det centrala ansvaret för administration av EU:s olika stöd till jordbruket. På Jordbruksverkets hemsida finns information. Länsstyrelsen handlägger, kontrollerar och beslutar om stöd.

Vårbruk
Vårbruk Foto: Fredrik Herrlander

SAM-ansökan 2015

Sista ansökningdag är 21 maj 2015.

2015 kommer en ny jordbrukspolitik som gäller till och med 2020. Det blir därför många ändringar av stöden. Håll dig uppdaterad genom att läsa på Jordbruksverkets hemsida.  

Som vanligt har du möjlighet att låna en dator och få hjälp med din ansökan under ansökningsperioden på Länsstyrelsen. Ring och boka tid på 0771-67 00 00.

Stödrätter

2015 får du bara behålla så många stödrätter som du redovisar mark för i din ansökan. Avstämningen kommer att göras på sista ansökningsdag. Om du har mer stödrätter än du har mark kan du sälja dem innan sista ansökningsdag. I första hand dras de stödrätter in som har lägst värde.

Landsbygdsprogrammet 2015

För dig som vill veta mer om 2015 års EU-stöd till lantbruket hänvisar vi till Jordbruksverkets hemsida. De uppdaterar kontinuerligt om nyheter. Du hittar länken i rutan längst ner till höger.

E-legitimation och fullmakt

Huvudregeln är att man använder e-legitimation när man söker i SAM internet. Nu kan du även använda Mobilt bankid via din smartphone. Om du har ett bolag måste du ha fullmakt från bolaget för att använda e-legitimation. Fullmakten ska registreras på Mina sidor eller skickas till registerenheten på Jordbruksverket. Mer om hur det fungerar med fullmakter för e-tjänster finns information om på Jordbruksverkets hemsida under www.jordbruksverket.se/fullmakt

Skanning

Handläggningen sker i e-handläggning vilket innebär att alla dokument ska skannas. För dig som söker jordbrukarstöd betyder det att alla ansökningar och kompletteringar som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 956 85 ÖVERKALIX.

Kontakta oss

Ingrid Gunnarsson
Lantbruksenheten
Ingrid punkt Gunnarsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingrid punkt Gunnarsson snabela lansstyrelsen punkt se
Marie Svensson
Lantbruksenheten
Marie punkt S punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se¤Marie punkt S punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se
Britta Hamrén
Lantbruksenheten
Britta punkt Hamren snabela lansstyrelsen punkt se¤Britta punkt Hamren snabela lansstyrelsen punkt se

SAM ansökan

Kompletteringar i SAM ansökan som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 956 85 ÖVERKALIX

Gemensamt telefonnummer

Jordbruksverket och länsstyrelserna har gemensamt nummer gällande stödfrågor 0771-670000. Om du knappar in siffran 2 och sedan uppger ditt person- eller organisationsnummer så kopplas du i första hand till 
Länsstyrelsen i Jämtlands län. Telefontiden är 9-12 och 13-15.  

Länsstyrelsens växel nås som vanligt på 010-225 30 00 och har öppet mellan 8-16.30

Länkar till dokument

Mer information på Jordbruksverkets hemsida