EU-stöd till lantbruket

Länsstyrelsen arbetar med de EU-stöd till lantbruket som är aktuella för Jämtlands län. Jordbruksverket har det centrala ansvaret för administration av EU:s olika stöd till jordbruket. På Jordbruksverkets hemsida finns information. Länsstyrelsen handlägger, kontrollerar och beslutar om stöd.

Vårbruk

Jordbrukarstöd

De flesta Jordbrukarstöd söks via e-tjänsten SAM internet på Jordbruksverkets hemsida. Det krävs e-legitimation för att göra ansökan och att ändra uppgifter i ansökan. SAM internet är just nu stängd och öppnar igen 8 februari. Sista ansökningsdag 2018 är 12 april.

Om du tänker söka stöd 2018 och inte har sökt stöd tidigare ska du kontakta länsstyrelsen i god tid innan ansökningsperioden 2018. Du måste bland annat få ett kundnummer för att kunna söka.

Läs mer om nyheter i stöden 2018 på Jordbruksverkets hemsida.

Stödrätter

Du måste ha stödrätter för att kunna söka gårdsstöd. Ett år kan du ha fler stödrätter än mark men därefter dras de övertaliga stödrätterna in. Jordbruksverket administrerar detta. Stödrättsöverföringen öppnar 1 februari 2018.

Övertagande av ansökan

 

Se till att du har anmält rätt kontonummer till Jordbruksverket för utbetalning av stöd. Ändringar gör du på Mina sidor på Jordbruksverkets webplats eller på blankett "Anmälan-kontonummer" till Jordbruksverket.

Landsbygdsprogrammet

För dig som vill veta mer om 2014-2020 års EU-stöd till lantbruket hänvisar vi till Jordbruksverkets hemsida. De uppdaterar kontinuerligt om nyheter.

E-legitimation och fullmakt

Du måste använda e-legitimation när du söker stöd i SAM internet. Du kan använda e-legitimation både för dator och smartphone.  Om du har ett bolag måste du ha fullmakt från bolaget för att använda e-legitimation. Fullmakten ska registreras på Mina sidor eller skickas till registerenheten på Jordbruksverket.

Mer om hur det fungerar med fullmakter för e-tjänster finns information om på Jordbruksverkets hemsida.

Skanning

Handläggningen sker i e-handläggning vilket innebär att alla dokument ska skannas. För dig som söker jordbrukarstöd betyder det att alla ansökningar och kompletteringar som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, Box 204, 826 25 SÖDERHAMN.

 

EU-logotyp. 

 Summary Links

 SAM ansökan

Kompletteringar i SAM ansökan som inte görs via SAM Internet ska för Länsstyrelsen Jämtlands län skickas till en särskild adress för att scannas.

Från och med 1 januari 2017 är adressen: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, Box 204, 826 25 SÖDERHAMN

Gemensamt telefonnummer

Jordbruksverket och länsstyrelserna har gemensamt nummer gällande stödfrågor 0771-670000. Om du knappar in siffran 2 och sedan uppger ditt person- eller organisationsnummer så kopplas du i första hand till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Telefontiden är 9.00-12.00 samt 13.00-15.00.

Länsstyrelsens växel nås som vanligt på 010-225 30 00 och har öppet mellan 8.00-16.30

 Mer information på Jordbruksverkets hemsida