Stöd till lantbruket 

Länsstyrelsen arbetar med de EU-stöd till lantbruket som är aktuella för Jämtlands län. Jordbruksverket har det centrala ansvaret för administration av EU:s olika stöd till jordbruket. På Jordbruksverkets hemsida finns information. Länsstyrelsen handlägger, kontrollerar och beslutar om stöd.

Vårbruk
Vårbruk Foto: Fredrik Herrlander

SAM-ansökan 2014

Planerade utbetalningsdatum är:
17 oktober Miljöersättningar och Kompensationsbidrag, delutbetalning 75% av ersättningen
28 november Nationellt stöd
1 december Gårdsstöd
29 december Miljöersättningar och Kompensationsbidrag, slututbetalning

Länsstyrelsen och Jordbruksverket har gemensamt telefonnummer för SAM-frågor 0771-67 00 00
Om du knappar in siffran 2 och sedan uppger ditt personnummer/organisationsnummer så kopplas du i första hand till lantbruksenheten, Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Telefontiden är 9-12 
Länsstyrelsens vxl nås på 010-225 30 00 kl 8 – 16.30.  

Landsbygdsprogrammet 2015

För dig som vill veta mer om 2015 års EU-stöd till lantbruket hänvisar vi till Jordbruksverkets hemsida. De uppdaterar kontinuerligt om nyheter. Du hittar länken i rutan längst ner till höger.

E-legitimation och fullmakt

Huvudregeln är att man använder e-legitimation när man söker i SAM internet. Nu kan du även använda Mobilt bankid via din smartphone. Om du har ett bolag måste du ha fullmakt från bolaget för att använda e-legitimation. Fullmakten ska registreras på Mina sidor eller skickas till registerenheten på Jordbruksverket. Mer om hur det fungerar med fullmakter för e-tjänster finns information om på Jordbruksverkets hemsida under www.jordbruksverket.se/fullmakt

Skanning

Handläggningen sker i e-handläggning vilket innebär att alla dokument ska skannas. För dig som söker jordbrukarstöd betyder det att alla ansökningar och kompletteringar som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 839 81 Östersund.

Kontakta oss

Ingrid Gunnarsson
Lantbruksenheten
Ingrid punkt Gunnarsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingrid punkt Gunnarsson snabela lansstyrelsen punkt se
Marie Svensson
Lantbruksenheten
Marie punkt S punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se¤Marie punkt S punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se
Britta Hamrén
Lantbruksenheten
Britta punkt Hamren snabela lansstyrelsen punkt se¤Britta punkt Hamren snabela lansstyrelsen punkt se

SAM ansökan

Kompletteringar i SAM ansökan som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 839 81 Östersund.

Gemensamt telefonnummer

Från och med 3 februari ingår vi i ett gemensamt telefonnummer med Jordbruksverket och andra länsstyrelser gällande stödfrågor. Ring 0771-670000.
Länsstyrelsens växel nås på telefon
010-225 30 00 och har öppet mellan 8-16.30

Länkar till dokument

Mer information på Jordbruksverkets hemsida