EU-stöd till lantbruket

Länsstyrelsen arbetar med de EU-stöd till lantbruket som är aktuella för Jämtlands län. Jordbruksverket har det centrala ansvaret för administration av EU:s olika stöd till jordbruket. På Jordbruksverkets hemsida finns information. Länsstyrelsen handlägger, kontrollerar och beslutar om stöd.

Vårbruk

Jordbrukarstöd

De flesta Jordbrukarstöd söks via e-tjänsten SAM internet Jordbruksverkets hemsida. Det krävs e-legitimation för att göra ansökan och att ändra uppgifter i ansökan. 

Sista ansökningsdag för 2018 var 12 april, men du kan fortfarande lämna in din SAM-ansökan fram till och med den 7 maj med 1 procents avdrag per arbetsdag. Du kan även söka stödrätter ur nationella reserven eller ta emot stödrätter om du har stödrätter för färre än 4 hektar fram till och med den 7 maj, med samma regler om avdrag.

Jordbruksverkets hemsida kan du läsa om vad du kan ändra och vilka datum som gäller för ändring av SAM-ansökan.

För att till exempel lägga till block och skiften och ändra grödkod är 15 juni sista ändringsdag. Om du vet att du behöver ändra din ansökan ska du göra det så snart som möjligt. Om länsstyrelsen hittar fel i din ansökan vid handläggningen eller om de meddelat dig att din gård ska kontrolleras, får du inte ändra eventuella fel som hittas i kontrollen. Det betyder att sista dag att ändra ansökan kan vara tidigare än den 15 juni.

Sista sådatum är 30 juni.

Ring gärna om du har frågor 0771-670000.

Stödrätter

Du måste ha stödrätter för att kunna söka gårdsstöd. Ett år kan du ha fler stödrätter än mark men därefter dras de övertaliga stödrätterna in. Jordbruksverket administrerar överföringen av stödrätter.

Övertagande av ansökan

 

Se till att du har anmält rätt kontonummer till Jordbruksverket för utbetalning av stöd. Ändringar gör du på Mina sidor på Jordbruksverkets webplats eller på blankett "Anmälan-kontonummer" till Jordbruksverket.

Landsbygdsprogrammet

För dig som vill veta mer om 2014-2020 års EU-stöd till lantbruket hänvisar vi till Jordbruksverkets hemsida. De uppdaterar kontinuerligt om nyheter.

E-legitimation och fullmakt

Du måste använda e-legitimation när du söker stöd i SAM internet. Du kan använda e-legitimation både för dator och smartphone.  Om du har ett bolag måste du ha fullmakt från bolaget för att använda e-legitimation. Fullmakten ska registreras på Mina sidor eller skickas till registerenheten på Jordbruksverket.

Mer om hur det fungerar med fullmakter för e-tjänster finns information om på Jordbruksverkets hemsida.

Skanning

Handläggningen sker i e-handläggning vilket innebär att alla dokument ska skannas. För dig som söker jordbrukarstöd betyder det att alla ansökningar och kompletteringar som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, Box 204, 826 25 SÖDERHAMN.

 

EU-logotyp. 

 SAM ansökan

Kompletteringar i SAM ansökan som inte görs via SAM Internet ska för Länsstyrelsen Jämtlands län skickas till en särskild adress för att scannas.

Från och med 1 januari 2017 är adressen: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, Box 204, 826 25 SÖDERHAMN

Gemensamt telefonnummer

Jordbruksverket och länsstyrelserna har gemensamt nummer gällande stödfrågor 0771-670000. Om du knappar in siffran 2 och sedan uppger ditt person- eller organisationsnummer så kopplas du i första hand till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Telefontiden är 9.00-12.00 samt 13.00-15.00.

Länsstyrelsens växel nås som vanligt på 010-225 30 00 och har öppet mellan 8.00-16.30

 Mer information på Jordbruksverkets hemsida