SAM ansökanStöd till lantbruket 

Länsstyrelsen arbetar med de EU-stöd till lantbruket som är aktuella för Jämtlands län. Jordbruksverket har det centrala ansvaret för administration av EU:s olika stöd till jordbruket. På Jordbruksverkets hemsida finns information. Länsstyrelsen handlägger, kontrollerar och beslutar om stöd.

Vårbruk
Vårbruk Foto: Fredrik Herrlander

SAM-ansökan 2014

SAM Internet har öppnat för året. Sista ansökningsdag är 3 april. Du måste ha minst 4 hektar jordbruksmark och minst 4 stödrätter senast 3 april för att kunna få gårdsstöd.

Under 2014 går det inte att söka nya åtaganden för miljöersättningar. Det går inte heller att utöka de åtaganden man redan har. Läs mer om det på Jordbruksverkets hemsida.

Länsstyrelsen och Jordbruksverket har gemensamt telefonnummer för SAM-frågor 0771-67 00 00
Om du knappar in siffran 2 och sedan uppger ditt personnummer/organisationsnummer så kopplas du i första hand till lantbruksenheten, Länsstyrelsen i Jämtlands län.
Telefontiden är 9-12 och 13-15 utom
17 mars till 3 april då det är 8-16.
Länsstyrelsens vxl nås på 010-225 30 00 kl 8 – 16.30.  

SAM support via telefon
Vi kan ge support via telefon. Du måste då ge oss tittarbehörighet genom att markera i din ansökan på sam internet. SAM support även på kvällar 8-22 och 3 april 8-24 tel 0771-67 00 00.

Du har möjlighet att få hjälp och låna dator på Länsstyrelsen i Östersund. Boka tid dagtid 9-15 under perioden 17 februari till 21mars. Kommer du efter detta datum kan vi inte garantera att du får plats. Du kan även ringa till Länsstyrelsen och få hjälp via telefon.

E-legitimation och fullmakt

Inför 2014 är huvudregeln att man använder e-legitimation när man söker i SAM internet. Nu kan du även använda Mobilt bankid via din smartphone. Om du har ett bolag måste du ha fullmakt från bolaget för att använda e-legitimation. Fullmakten ska registreras på Mina sidor eller skickas till registerenheten på Jordbruksverket. Mer om hur det fungerar med fullmakter för e-tjänster finns information om på Jordbruksverkets hemsida under www.jordbruksverket.se/fullmakt

Skanning

Nu sker handläggningen med hjälp av e-handläggning vilket innebär att alla dokument ska skannas. För dig som söker jordbrukarstöd betyder det att alla ansökningar och kompletteringar som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 839 81 Östersund.

Länsstyrelsen i Jämtlands län har ökad kontrollfrekvens under 2014.

Under 2013 års kontrollsäsong upptäckte Länsstyrelsen mycket fel gällande främst betesmarker som ej betats och brister gällande märkning av djur och rapportering till CDB. Därför har Länsstyrelsen inför 2014 fått en ökad kontrollfrekvens. Det innebär att fler gårdar kommer att besökas i år för att kontrollera att man följer villkoren för de ersättningar som söks och att man följer gällande lagstiftning.  

Länsstyrelsen vill därför uppmana alla att vara noga med märkning av sina djur och att rapportera alla förändringar av sitt innehav av nötkreatur till CDB inom 7 dagar. Om ni har betesmarker som ni är medveten om att ni inte kommer att hinna beta eller ha möjlighet att beta är det bättre att ta bort dem ur ansökan. Man har möjlighet att minska sin ansökan även efter den 15 juni, ända tills Länsstyrelsen har aviserat eller påbörjat en kontroll gällande SAM-ansökan, eller börjat fatta beslut gällande SAM-ansökan.  

Du som inte sökt jordbruksstöd tidigare

Om du inte sökt jordbruksstöd förut måste kontakta oss på länsstyrelsens lantbruksenhet för att få ett kundnummer samt kartbilder över dina marker. Du kan beställa informationsbroschyrer från oss. Sista ansökningsdatum är 3 april 2014. Tänk på att det kan ta upp till en vecka för att få de uppgifter som du behöver för att kunna söka.

Kontakta oss

Ingrid Gunnarsson
Lantbruksenheten
Ingrid punkt Gunnarsson snabela lansstyrelsen punkt se¤Ingrid punkt Gunnarsson snabela lansstyrelsen punkt se
Marie Svensson
Lantbruksenheten
Marie punkt S punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se¤Marie punkt S punkt Svensson snabela lansstyrelsen punkt se

SAM ansökan

Kompletteringar i SAM ansökan som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 839 81 Östersund.

Gemensamt telefonnummer

Från och med 3 februari ingår vi i ett gemensamt telefonnummer med Jordbruksverket och andra länsstyrelser gällande stödfrågor. Ring 0771-670000.
Länsstyrelsens växel nås på telefon
010-225 30 00 och har öppet mellan 8-16.30

Länkar till dokument

Mer information på Jordbruksverkets hemsida