EU-stöd till lantbruket

Länsstyrelsen arbetar med de EU-stöd till lantbruket som är aktuella för Jämtlands län. Jordbruksverket har det centrala ansvaret för administration av EU:s olika stöd till jordbruket. På Jordbruksverkets hemsida finns information. Länsstyrelsen handlägger, kontrollerar och beslutar om stöd.

Vårbruk

Jordbrukarstöd 2016

De flesta Jordbrukarstöd söks via SAM internet. Sista ansökningsdag var 21 april 2016. Behöver du ändra i din ansökan kan du göra det fram till den 15 juni som är sista ändringsdag.

Även efter sista ändringsdatum 15 juni, har man möjlighet att minska i sin ansökan, till exempel att ändra gröda till träda, eller helt ta bort ett block ur ansökan. Det får man göra så länge man inte har fått aviserat en kontroll. Vad som gäller för träda kan ni läsa om på Jordbruksverkets hemsida. Ni som måste uppfylla kravet om två grödor i förgröningsstödet har ju också det att tänka på om ni ändrar gröda.  

Även om ni har använt grödkoder för olika spannmålsgrödor, så är det okej ur stödsynpunkt att ensilera dessa grödor bara man först låter de gå i ax.

Det är viktigt att komma ihåg att en ändring av gröda kan påverka djurtätheten och därmed ersättningen i kompensationsstödet.  

Stödrätter

Du måste ha stödrätter för att kunna söka gårdsstöd. Ett år kan du ha fler stödrätter än mark men därefter dras de övertaliga stödrätterna in. Jordbruksverket administrerar detta.

Landsbygdsprogrammet

För dig som vill veta mer om 2014-2020 års EU-stöd till lantbruket hänvisar vi till Jordbruksverkets hemsida. De uppdaterar kontinuerligt om nyheter.

Utbetalning

Se till att Du har anmält rätt kontonummer till Jordbruksverket för utbetalning av stöd. Jordbruksverket har gjort en plan för tidpunkter för utbetalning.

E-legitimation och fullmakt

Huvudregeln är att man använder e-legitimation när man söker i SAM internet. Nu kan du även använda Mobilt bankid via din smartphone. Om du har ett bolag måste du ha fullmakt från bolaget för att använda e-legitimation. Fullmakten ska registreras på Mina sidor eller skickas till registerenheten på Jordbruksverket. Mer om hur det fungerar med fullmakter för e-tjänster finns information om på Jordbruksverkets hemsida under www.jordbruksverket.se/fullmakt

Skanning

Handläggningen sker i e-handläggning vilket innebär att alla dokument ska skannas. För dig som söker jordbrukarstöd betyder det att alla ansökningar och kompletteringar som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 956 85 ÖVERKALIX.

 

EU-logotyp. 

 SAM ansökan

Kompletteringar i SAM ansökan som inte görs via SAM Internet ska skickas till en särskild adress som för Länsstyrelsen i Jämtlands län är: Länsstyrelsen i Jämtlands län, FE 6, 956 85 ÖVERKALIX

Gemensamt telefonnummer

Jordbruksverket och länsstyrelserna har gemensamt nummer gällande stödfrågor 0771-670000. Om du knappar in siffran 2 och sedan uppger ditt person- eller organisationsnummer så kopplas du i första hand till Länsstyrelsen i Jämtlands län. Telefontiden är 9.00-12.00 samt 13.00-15.00.

Länsstyrelsens växel nås som vanligt på 010-225 30 00 och har öppet mellan 8.00-16.30

 Länkar till dokument