Sverige tillsammans

I dag genomförs akuta insatser för att kunna ta emot de människor som flyr till Sverige. De akuta insatserna är helt avgörande, samtidigt krävs ett mer långsiktigt perspektiv på frågor om mottagande och etablering.

Länsstyrelserna i Jämtlands och Västernorrlands län bjuder in till regionala träffar för att diskutera hur vi kan samarbeta för att skapa jobb, bostäder och regional utveckling.

Vad är våra utmaningar och möjligheter för nyanländas etablering?

Plats

OSD Kongress, Krondikesvägen 93, Östersund.

Datum & tid

9 februari 2016 klockan 10.00–16.00. Vänligen notera att registreringen öppnar klockan 9.30.

Anmälan

Vi vill ha din anmälan senast 25 januari 2016. Anmäl dig på länken nedan.