Anmälningspliktiga djursjukdomar

I Sverige finns en lång rad djursjukdomar som är anmälningspliktiga. Sjukdomarna delas upp i epizootilagens anmälningspliktiga sjukdomar och övriga anmälningspliktiga sjukdomar.

Plikten att anmäla finns för att myndigheter och veterinärer så fort som möjligt ska kunna vidta åtgärder för att förhindra smittspridning av dessa allvarliga sjukdomar.

Anmälningspliktig epizootisk sjukdom

De mest smittsamma och allvarliga sjukdomarna, så kallade epizootiska sjukdomar, kan orsaka stort lidande hos djuren och/eller stora ekonomiska förluster för samhället och de djurägare som drabbas.

Några exempel på epizootisjukdomar är:

  • Mul- och klövsjuka
  • Fågelinfluensa
  • Svinpest
  • Mjältbrand
  • Rabies
  • CWD - Chronic Wasting Disease

Misstanke om sådana sjukdomar ska anmälas till oss eller till annan veterinär. För veterinär och övrig djurhälsopersonal gäller att misstanke om epozootisjukdom genast ska anmälas till Jordbruksverket och närmaste länsveterinär. Djurhälsopersonal bör även rådgöra med Jordbruksverket, länsveterinär eller Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) innan vidare åtgärder vidtas.

På Jordbruksverkets hemsida kan du läsa mer epizootier, se länk till höger.

Övriga anmälningspliktiga djursjukdomar

De övriga anmälningspliktiga djursjukdomarna omfattas inte av epiozootilagen.

Ett exempel på en sådan anmälningspliktig sjukdom är salmonella. Salmonella är en sjukdom som kan smitta mellan djur och människa, en så kallad zoonos. Mer information om salmonella hittar du på sidan "smitta mellan djur och människa", till vänster.

Det finns även en mängd andra anmälningspliktiga sjukdomar som inte är lika allvarliga som epizootierna och därför är reglerna inte lika hårda när det gäller dessa. Exempel på sådana är de sjukdomar som kan drabba hästar, som exempelvis kvarka och hästinfluensa. När misstanke finns om att en häst drabbats av sådan sjukdom ska detta anmälas till en veterinär eller laboratoriet enligt Jordbruksverkets föreskrifter.

Naturligtvis bör man som djurhållare alltid ta kontakt med sin veterinär när man misstänker att djuren har drabbats av en smittsam sjukdom.

Mer information

Mer information om anmälningspliktiga sjukdomar och föreskrifter finns på Jordbruksverkets och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA:s) hemsidor, se länkar till höger.