Animaliska biprodukter

Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel samt naturgödsel. Det har visats sig att många av de fruktade djursjukdomarna kan spridas med animaliskt avfall.

Därför gäller stränga regler för hantering av till exempel matavfall. Reglerna har skärpts som en följd av utbrott av Galna ko-sjukan, mul- och klövsjuka och svinpest.

Vad är animaliska biprodukter?

Animaliska biprodukter är sådant från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till framställda produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur som inte är avsedda som livsmedel, samt naturgödsel. Av animaliska biprodukter kan utvinnas till exempel kött- och benmjöl, fett och gelatin avsett för foder eller tekniskt bruk. Sällskapsdjursfoder och organiska gödningsmedel tillverkas ofta av animaliska biprodukter. Kosmetika och medicintekniska produkter innehåller också ofta produkter av detta slag.

Framställda produkter

Framställda produkter är produkter som tillverkats genom en eller flera behandlingar, omvandlingar eller steg i bearbetningen av animaliska biprodukter. Exempel på framställda produkter är bearbetat sällskapsdjursfoder, olika typer av organiska gödningsmedel och garvade hudar.

Mer information

På Jordbruksverkets hemsida under djur/djurprodukter kan du läsa mer om animaliska biprodukter. Där hittar du också EU:s lagstiftning och de svenska föreskrifterna om animaliska biprodukter, se länk till höger.

 Externa länkar