Långvattnet

En säregen natur med tallbevuxna åsar och moar mellan ett femtiotal fiskrika och kristallklara vatten. Detta reservat är ett mycket inbjudande friluftsområde av högsta klass.
Skogen speglar sig i en dimhöljd tjärn.

Kristallklara vatten

Långvattnets naturreservat består av tallskogsklädda åspartier avbrutna av jordbruksbygd och en mångfald av sjöar och myrar.

Det märkliga landskapet med så många sjöar och tjärnar härstammar från inlandsisens slut. Isblock från isen låg kvar i landskapet och hindrade vissa områden att fyllas igen med grus- och stenmassor. När isblocken så småningom smälte fanns stora gropar kvar, så kallade dödisgropar, och dessa är idag vattenfyllda och bildar tjärnar och sjöar. Vackra exempel i reservatet är Olletjärnen och Blåtjärnen.

Finfint fiske

Det stora antalet sjöar och tjärnar i området ger rika möjligheter till naturupplevelser och friluftsliv, i form av exempelvis bad, vandring, skidåkning och fritidsfiske.

Med fiskekort är fiske tillåtet i de flesta vattnen, med goda chanser till ädelfisk både sommar och vinter. Långvattnets fiskevårdsområde och Långvattnets kortfiskeområde omfattas av reservatet, kontakta dem för fiskekort och information om vilka vatten som ingår i respektive område.

Röding simmande i kristallklart vatten.


 Fakta

Kommuner: Strömsund, Sollefteå
Storlek: 14 km2 varav 3 km2 i Jämtlands län.
Bildat år: 1974
Vägbeskrivning: Reservatet ligger fem mil öster om Strömsund, med en del i Jämtland och en del i Västernorrland. Väg 346 mellan Backe och Junsele går på en grusås genom reservatet och härifrån når man småvägar till olika delar av området, bland annat byn Långvattnet.

Karta

Get Microsoft Silverlight

Skogsvandring.
Allemansrätten gäller även i skyddade områden, men begränsas genom olika föreskrifter.